Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Det er tredje film i en serie på tre VR-film og undervisningsforløb inden for psykiatriområdet.
Gældende for undervisningsforløbene er, at de er udviklet med afsæt i simulation som pædagogisk metode og et overvejende fokus på debriefing.
Afvikling af filmene i et VR-univers giver eleverne en praksisnær oplevelse af at arbejde på et psykiatrisk bosted og mulighed for en empatisk forståelse af den psykiatriske borgers virkelighed.

Beskrivelse

I dette scenarie oplever eleven, hvordan det er at være stemmehører og lytte til et sundhedspersonale samtidigt. Med VR brillerne på har eleven rollen som Torben. Efter scenariet foretages en debriefing med underviseren som facilitator.

Undervisningsforløbet er koblet til VR-scenariet ”Torben hører stemmer”, og er det tredje ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR. Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller ses som tre sammenhængende scenarier:

Torben og Michael 1
Torben og Michael 2
Torben hører stemmer

Alle tre VR-scenarier udspiller sig i en lejlighed med borgere, som er udfordret med psykiatriske diagnoser.

Læringsmål

  • Få kendskab til skizofreni og jeg-støttende sygepleje
  • Opnå viden til hvordan du reagerer i mødet med den psykotiske borger
  • Opnå øget indsigt i hvordan du kan analysere og vurdere mødet med den psykotiske borger

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.