Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

45 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I denne 360 graders optagelse skal eleven undervejs træffe nogle faglige valg, og på den måde fortsætter handlingen. Setuppet hedder VGS - Virtual Gaming Simulation

Beskrivelse

Denne 360 graders optagelse med interaktion, kan bruges i faget sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering på SOSU hovedforløbene eller i AMU kurser samt ergonomi og forflytning. Eleven/kursisten skal undervejs i forflytningen reflektere over og træffe faglige valg i forhold til hvordan eleven mener, at forflytningen skal fortsætte.

Seancen indledes med en prebriefing af eleverne og afsluttes med en gruppebaseret debriefing.

360 graders oplevelsen kan med fordel afsluttes med, at eleverne fysisk udfører en loftlift forflytning, ud fra deres nye erhvervede viden.
360 graders optagelsen kan ses på VR-platformen en app som Takeawalk VR administrerer. Har man som skole ikke adgang til platformen, kan man som skole kontakte Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark for ønske om udlån af VR-briller.

Læringsmål

  • SSH: Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne, i valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens livskvalitet og handlekompetence.
  • SSH: Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker.
  • SSH: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet.
  • SSA: Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens mestringsevne.

Materialet er blevet downloadet af 20 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.