3P – Peter – Privat relation

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette undervisningsforløb er koblet til VR-scenariet ” 3P - Peter - Privat relation”, og er det første ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR.

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvordan den private relation adskiller sig fra den professionelle og den personlige relation
  • Eleven kan anvende min viden om relationer til etiske overvejelser, så jeg kan møde borgeren på en respektfuld måde og undgå den private relation

Beskrivelse

VR scenariet viser et eksempel på den private relation. De to andre scenarier viser eksempler på henholdsvis
den personlige relation i balance med den professionelle relation samt den ”rene” professionelle relation.
Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller de kan vises som 3 sammenhængende scenarier.
Når deltageren tager VR-brillen på, sættes deltageren i Peters sted (perspektiv).

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.