Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette undervisningsforløb er koblet til VR-scenariet ” 3P - Peter - Privat relation”, og er det første ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR.

Beskrivelse

VR scenariet viser et eksempel på den private relation. De to andre scenarier viser eksempler på henholdsvis
den personlige relation i balance med den professionelle relation samt den ”rene” professionelle relation.
Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller de kan vises som 3 sammenhængende scenarier.
Når deltageren tager VR-brillen på, sættes deltageren i Peters sted (perspektiv).

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvordan den private relation adskiller sig fra den professionelle og den personlige relation
  • Eleven kan anvende min viden om relationer til etiske overvejelser, så jeg kan møde borgeren på en respektfuld måde og undgå den private relation

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.