ViVA er en digital læringsplatform, som kombinerer Virtual Reality og touchscreen teknologi for at træne brugen af velfærdsteknologi i realistiske omgivelser. Målet er at forbedre den måde SOSU-elever bliver introduceret til velfærdsteknologier til gavn for både elev og borger.

Hvad er ViVA?

ViVA er en digital læringsplatform, og er en forkortelse for Virtuel Velfærdsteknologi i Anvendelse, og er en tredimensionel VR-lejlighed, hvor elever på social- og sundhedsuddannelserne kan se undervisningsfilm og opleve forskellige scenarier eksempelvis hverdagen og omgivelserne i rollen som Alzheimers dement. Derudover kan eleverne trænes i at bruge en lang række velfærdsteknologier i et sikkert virtuelt miljø, hvor alt kan afprøves flere gange, og hvor det er tilladt at begå fejl. ViVA er skalerbart, mobilt, og undervisere og elever kan benytte sig af ViVA, uanset hvor de er.

SOSU-elever prøver ViVA med Oculus Go.


ViVAs opbygning

ViVA er bygget som Virtual Reality-bygning fire etager. Du træder ind i en elevator, og skal vælge en etage – hver etage repræsenterer et emne, som undervisere og elever kan fordybe sig i: velfærdsteknolgi, demens, biograf og ViVA-træning.

    • Velfærdsteknologierne er placeret i en virtuel ældrebolig, hvor du får viden om konkrete hjælpemidler, hvordan de anvendes og hvem, der kan have gavn af dem. Ved nogle af teknologierne kan du starte en ”mission”, der gør, at du kan træne anvendelsen af hjælpemidlet. Inden du starter en mission, kan du vælge at se en film, hvor det vises, hvordan missionen kan gennemføres.
    • Demens scenarie hvor du kan opleve manglende evner til at tolke sanseindtryk. Med VR-headsettet bliver du til den ældre demente borger Ella, der skal gøre sig klar til at hendes datter kommer på besøg.
    • I biografen kan du se film om reminiscens, psykiatri, dilemmafilm og konfliktfilm (rettet mod PAU). Ved sidstnævnte ser du verden fra 3-årige Annas synsvinkel, og hvordan det opleves når ens mor og pædagogisk assistent har en konflikt i børnehaven.
    • VR-/ViVA træning er til dig, som ikke har prøvet ViVA før eller ikke føler sig sikker på, hvordan du navigerer rundt i ViVA. På ”træningsbanen” bliver du guidet igennem anvendelsen af VR-udstyret og du får mulighed for at øve dig, inden du kommer til at udforske og anvende ViVA’s mange muligheder.

 

Den virtuelle lejlighed indeholder 15 forskellige velfærdsteknologier, og er indrettet med en entré, en spisestue, en opholdsstue og et køkken. Fra stuen er der adgang til et soveværelse, og derfra er der adgang til lejlighedens badeværelse. Lejlighedens mål og indretning lever op til gældende regler for ældreboliger. I alle lejlighedens rum er der hjælpemidler, som naturligt kan være til stede i dette rum hos en borger.


Læringsperspektiv

En af de store styrker ved Virtual Reality  og ViVA er, at elever bliver i stand til at anvende erhvervet viden i praksis og dermed opnår en hurtigere indlæring og høj transferværdi. ViVA fortæller og viser ikke blot om velfærdsteknologier, dilemmaer med mere, men giver eleverne en virkelighedsnær oplevelse. Derudover er ViVA tilgængeligt uanset tid og sted, og der kan trænes i et virkelighedsnært miljø uden de konsekvenser, som træning kan have i et konkret praksis.

Touchscreen Oculus Rift

ViVA på touchscreen                                          ViVA og Oculus Rift

 

Ved at anvende ViVA som læringsredskab får eleverne et konkret indblik i en verden som dement, og derudover en mulighed for at træne brugen af forskellige udvalgte velfærdsteknologier.

Undervisningsforløb

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har udviklet en række undervisningsforløb omkring Virtual Reality og ViVA.

Klik for at læse mere om forløbene om Virtual Reality og  ViVA.

Teknologierne: Touchscreen, Oculus Go, Oculus Rift

ViVA benytter forskellige teknologier til forskellige formål, hvilket giver større mobilitet i forhold til undervisning.

Touchscreen er en skærm, som du interagere med ved at trykke på den.

I ViVA benyttes touchscreen oftest til iscenesættelse og efterrefleksion.

Oculus Go er en Virtual Reality oplevelse uden interaktion. Du har en brille med WiFi. Her kan brugeren kigge 360 grader rundt, og styre sin avatar med en controller. I ViVA får du en oplevelse af at være tilstede i et scenarie.

I ViVA kan du se 360 grader rundt og stå på udvalgte steder i lejligheden og høre/se nærmere om teknologierne. Biografen kan ligeledes tilgås.

Oculus Rift Bugeren  har to controllers og sensorer. Her kan brugeren ligeledes kigge 360 grader, men også gå rundt og interagere med den virtuelle omverden. Rift består af computer, skærm, et sæt briller, controllere, sensorer og software.

I ViVA bliver virkelighedsoplevelsen større, fordi vi kan påvirke og interagere med det virtuelle rum vi er i. Der er mulighed for træning, kropslig læring og det er praksisnært.


ViVA er udviklet i et tæt samarbejde mellem Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, Teknologisk Institut og teknologivirksomheden Cadpeople.

Filmene i biografen er udviklet af og/eller i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Dacapo, KhoraCare og Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark.