Kommunikationsformer (borgerperspektiv) – Anerkendende

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette VR-scenarie er det ene scenarie ud af i alt tre scenarier, der viser eksempler på anerkendende/ikke anerkendende kommunikation set "inde" fra borgerens perspektiv.

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger

Læringsmål

 • Jeg kan forklare, hvad verbal og nonverbal kommunikation er og kan anvende den i mødet med andre mennesker.
 • Jeg kan forklare, hvad anerkendende kommunikation og aktiv lytning er.
 • Jeg kan anvende aktiv lytning i min verbale og nonverbale kommunikation i mødet med borgeren.
 • Jeg kan forklare, hvad mestring og livskvalitet er.
 • Jeg kan anvende min viden om mellemmenneskelige relationer i den professionelle samtale med borgerne.
 • Jeg kan anvende min viden om problemer og behov relateret til at kunne mestre angst – herunder over-jeg`ets samvittighed og idealer.
 • Jeg kan etablere, fastholde og afslutte en professionel relation, og jeg kan begrunde mit valg af relationstype.
 • Jeg kan anvende min viden om kommunikation og interaktion som sygeplejefagligt værktøj i en jeg-støttende tilgang og/eller en kognitiv tilgang

Beskrivelse

Et forløb med tre VR scenarier, hvor man med VR briller på oplever Veras virkelighed med utryghed og angst og hører hendes indre dialog før og efter plejepersonalet kommer ind til hende.

Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller de kan vises som 3 sammenhængende scenarier:

 • ”Kommunikation (borgerperspektiv) - Ikke anerkendende 1”.
 • ”Kommunikationn (borgerperspektiv) - Ikke anerkendende 2”.
 • ”Kommunikationsformer (borgerperspektiv) - Anerkendende”
 • Download materialer

  Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.