3P – Peter – Personlig relation

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette undervisningsforløb er koblet til VR-scenariet ”3P - Peter - personlig relation”, og er det andet ud af i alt tre forløb med tilknyttede scenarier optaget i VR.

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere

Læringsmål

  • Eleven kan forklare, hvordan den personlige relation adskiller sig fra den private og den professionelle relation.
  • Eleven kan anvende min viden om relationer til etiske overvejelser, så jeg kan møde borgeren på en respektfuld måde.
  • Eleven kan forklare eksempler på, hvordan min personlige relation kan balanceres med min professionelle relation.

Beskrivelse

Peter bor på et plejecenter, er overvægtig og har pga. sin livsstil fået hjerte-kar problemer og har senest fået amputeret et ben.
VR scenariet viser et eksempel på den personlige relation som en naturlig del af den professionelle relation. De to andre scenarier viser eksempler på henholdsvis den private relation og den professionelle relation.
Scenarierne kan vises uafhængige af hinanden, eller de kan vises som tre sammenhængende scenarier.
Når deltageren tager VR-brillen på, sættes deltageren i Peters sted (perspektiv).

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.