Mini-Learning Factory

Learning Factory – nu også i miniformat

Overvejer jeres skole en pædagogisk dag i det nye år om anvendelse af it i undervisningen? Så har I mulighed for at inddrage CIU som samarbejdspartner og få et forløb med direkte afsæt i skolens egen praksis.

I CIU har vi udviklet vores bud på en ny form for pædagogisk dag, der bygger på Learning Factory-konceptet, en såkaldt mini-Learning Factory. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag eller produkter til brug for lige præcis den specifikke skole. Skolen vælger selv om målgruppen er hele kollegiet, en afdeling, et team, en ledergruppe eller andet. Vi anbefaler dog, at I højest er 50 deltagere per gang.  

CIU oplever vi en stor interesse i vores længerevarende Learning Factories og i forhold til forløbenes indhold og opbygning. Men vi oplever også, at mange skoler er pressede på tid og ikke altid har mulighed for at deltage i de længere kapacitetsopbyggende forløb. Med dette tilbud håber vi på at kunne nå og understøtte endnu flere skoler i deres arbejde med it og forskellige læringsteknologier.       

 

Mini LF

 

Med CIU’s mini-Learning Factories får skolen en meget aktiverende og involverende dag med fokus på at styrke didaktikken i undervisningen med inddragelse af relevant it, når det giver mening og faglig merværdi.CIU’s mini-Learning Factories ser overordnet set således ud:  

 

Før
Skolen udvælger et område eller en udfordring i skolens undervisning, som I ønsker at fokusere på og undersøge i forhold til, hvordan it kan bidrage med at løse disse udfordringer.  

En mini-Learning Factory har altid en overordnet it-didaktisk ramme. Vi har blandt andet følgende fokusområder: Virtual reality i undervisningen, augmented reality i undervisningen, forskellige former for feedback til elever, mere dynamisk brug af skolens LMS, videndeling og video som digitalt læremiddel.   

Hvis I har særlige ønsker til temaer på jeres skole, så tag kontakt til os. Så ser vi i fællesskab på, om det er muligt at skabe en mini-Learning Factory ud fra netop jeres specifikke ønsker.   

 

På selve dagen
CIU faciliterer en todelt proces: 
Først indkredser vi, hvad udfordringen i undervisningen egentlig består i, hvad vi ønsker at ændre, og hvem der skal have glæde af forandringerne. Dernæst udvikler vi løsninger på udfordringerne. CIU bidrager med de relevante it-didaktiske input, og den relevante it-didaktiske læringsteknologi inddrages efter behov.  

 

Efter
Vi følger op på dagen med en dialog om status på og implementering af de udviklede løsninger i praksis. Hvis der er interesse for det, kan vi evt. tilrettelægge dage, hvor skoler inden for samme sektor mødes og diskuterer deres it-didaktisk baserede løsninger på udfordringer i undervisningen.  

Vores mini-Learning Factories er gratis for erhvervsskoler. De første mini-Learning Factories starter i marts 2020, men I har allerede nu mulighed for at booke en it-didaktisk temadag på jeres skole.  

 

Kontakt os, hvis I ønsker at booke en dag eller høre mere om konceptet

22 75 97 58

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *