Inspiration til landbrugsundervisning

Her finder du materiale og inspiration til, hvordan du kan undervise med digitale elementer på landbrugsuddannelserne. Materialerne er udviklet af landbrugsundervisere i CIU’s mini-Learning Factories.

Det digitale førerhus
Gennemgå effektivt traktorens funktioner

Det er en tidskrævende proces at introducere alle brobygnings- og grundforløbselever til traktorens funktioner, da det lille førerhus ikke tillader mange elever i kabinen ad gangen.

Derfor har Henrik Erichsen, underviser på Kjærgård Landbrugsskole, udviklet en virtuel traktor, hvor eleverne kan hoppe ind i et digitalt førerhus og få gennemgået traktorens forskellige funktioner. Her kan eleverne gå på opdagelse i informationer og videoer, der f.eks. viser, hvordan man bruger GPS’en og kørehåndtaget.

Tag på besøg i det digitale førerhus herunder eller åbn i en ny fane her.

Peter Andersen og Kristian Kortegaard, undervisere på Asmildkloster Landbrugsskole, har også udviklet en virtuel traktor, der ydermere har til formål at skabe tryghed og kendskab for eleverne før første køretur. Find materialet her.

 

Den virtuelle plov
Bring store maskiner ind i klasselokalet

Gør det svært tilgængelige let tilgængeligt for eleverne. En plov er ikke lige til at stille ind i et klasselokale, når der skal laves en gennemgang. Derfor har Martin Hansen, underviser på Kjærgård Landbrugsskole, udviklet en virtuel plov, som kan bruges til teoretisk undervisning om vendeploven. Her kan eleverne lære fagbegreber og gennemgå plovens enkeltdele.

Se den virtuelle plov herunder eller åbn i en ny fane her.

Den virtuelle kostald
Forbered eleverne på staldbesøg og malkning

Martin Kjær fra Kjærgård Landbrugsskole har udviklet dette 360°-miljø, hvor eleverne kan forberede sig på staldbesøg og malkning.

Desuden er det tanken, at miljøet skal bruges i klassen, når der skal undervises i bl.a. praktiske problemstillinger, hvor det ellers ville være meget tidskrævende at få eleverne i arbejdstøjet m.m. for at vise det i selve stalden.

Besøg kostalden herunder eller åbn i en ny fane her.

Den digitale mejetærsker
Når maskinen ikke er tilgængelig for eleverne

Hvordan underviser man og giver eleverne en introduktion til en maskine, som skolen ikke har til rådighed i undervisningen, fx en mejetærsker? For René Pedersen, underviser på Dalum Landbrugsskole, blev løsningen at udvikle en digital mejetærsker, som kan give eleverne en visuel og teknisk forståelse af maskinen, selvom de ikke fysisk har adgang til maskinen.

Her kan eleverne få information om mejetærskeren, herunder betjening og sikkerhed i bl.a. korntanken. Eleverne kan tilmed få et indblik i maskinens indre vha. indlejrede billeder og videoer.

Gå til den digitale mejetærsker herunder eller åbn i en ny fane her.

Den interaktive kostald
Koens liv i stalden gennem et 360°-miljø og podcasts

Det kan ikke altid lade sig gøre at få eleverne med ud i en kvægstald i fuld produktion. I dette 360°-miljø bringer vi derfor koen ind i klasselokalet i stedet. Her kan eleverne tilegne sig viden, bl.a. gennem podcasts, omkring opbygning af kostalden, foder, reproduktion, emner om kalven og malkning.

Eleverne kan på dette virtuelle besøg derfor forberede sig på emner indenfor koens liv i stalden inden de evt. skal på gårdbesøg, som forberedelse til eksamen eller inden behandling af følgende emner i timen: Ensilage og fodring, reproduktion, kalvens første levedøgn samt mælkekvalitet og malkerutiner.

Besøg stalden herunder eller åbn i en ny fane her.

Miljøet er udviklet af Nina Riis og Kristoffer Risgaard fra Dalum Landbrugsskole. De indlejrede podcasts er udviklet af Kristoffer Risgaard og Henrik Jensen i CIU’s projekt Den didaktiske podcast. Du kan finde lærervejledning og læringsmål for podcasten her.

 

Det virtuelle værksted
Værktøjskendskab

Henrik Jensen har Dalum Landbrugsskole har udviklet et virtuelt værksted, hvor eleverne kan tilegne sig viden om redskaberne i værkstedet. På den måde kan eleverne få forklaret og repeteret, hvad de enkelte redskaber kan, og hvordan de bruges.

Det virtuelle værksted indeholder forklarende tekst og (på sigt) videoer af redskaberne, fx af et skydelade. Eleverne kan hurtigt finde og tilgå det værktøj, som de har behov for at få uddybende viden om vha. QR-koder, der hænger i det fysiske værksted. Her scanner eleverne koden ved værktøjet og kommer derved direkte til forklaringen af det specifikke værktøj i det virtuelle miljø.

Besøg værkstedet herunder eller åbn i en ny fane her.

Hvordan har underviserne lavet materialet?

Udover “Den virtuelle kostald” så er alle billederne taget med et almindeligt kamera samt et 360°-kamera og efterfølgende bearbejdet og lavet til et virtuelt læringsmiljø i programmet ThingLink, der er en del af Studietube

Selvom ThingLink kan se teknisk svært ud, så er det forholdsvist nemt at gå til, uanset it-niveau. Du finder en guide og videovejledning til at komme i gang med programmet her.

Du har også mulighed for at klone/lave en kopi af ovenstående materialer og indsætte dit eget faglige indhold i traktoren, mejetærskeren, værkstedet osv. Se, hvordan du kloner ThingLink-miljøer her. 

 

Lav dit eget materiale sammen med CIU

Er du ansat på en erhvervsskole, har du og dine kollegaer også mulighed for at deltage i en mini-Learning Factory om visualisering med interaktive billeder/360°-miljøer. Her stiller CIU kameraer og programmer til rådighed, som I instrueres i at bruge. Læs mere om en mini-Learning Factory her.

 

Se også

Materiale fra projektet: Den digitale svinestald
Flere podcasts til landbrugselever

Opdateret den 13. december 2021.
Gå tilbage til katalogforsiden her.