Til undervisere

Lærervejledning til podcasten
Staldtips

Fag/Fagområde
Husdyr/kvæg 

Målgruppe
GF2 Landmand 

Om forløbet
Formålet med podcasten er at vække elevernes nysgerrighed omkring foder, mælkekvalitet og kvægproduktion. Der er fire episoder i podcasten, der alle lægger op til efterfølgende læringsaktiviteter. Episoderne kommer omkring vigtige fagbegreber, kobler teorien med det praktiske arbejde og spiller sammen med grundbogen i det aktuelle fag. 

Podcastens værter er Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole. Podcasten er en naturlig fortsættelse af en lignende podcast: Jord under neglene og tilsammen anskueliggør de to podcasts en naturlig sammenhæng mellem såning, foderkvalitet og kvægproduktion. 


Varighed

Alle episoder varer ca. 15 minutter. De foreslåede aktiviteter varer mellem 30 og 45 minutter. Episoderne kan med fordel spredes naturligt hen over året og indgå i undervisningen, når emnerne behandles på skolen. 


Episoder

Podcasten består af nedennævnte episoder: 
1. Ensilage og fodring
2. Reproduktion
3. Kalvens første levedøgn
4. Mælkekvalitet og malkerutiner 


Grundbog
Podcasten spiller sammen med indhold i grundbogen: Malkekvæg af Jens Christian Holgaard, Per Justesen, Per Lykke Rasmussen, Peter Raundal og Lars Pedersen, SEGES Forlag 2019. 


Lærervejledning
I lærervejledningen finder du en uddybende beskrivelse af de enkelte episoder i podcasten, og hvordan du kan undervise med hver episode. Se lærervejledningen herunder eller åbn den i PDF-format her.

Links
Du finder alle fire episoder af podcasten her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-til-landbrugselever-staldtips/

Det er også dette link, du skal sende til dine elever, når de skal høre podcasten. På siden er der en kort beskrivelse til eleverne omkring hver episode.

I lærervejledningen finder du læringsmål, elevinvolverende opgaver og links til korte lydklip, du kan bruge i undervisningen, som motivering og optakt til læringsaktiviteter på klassen.

 

Om podcasten

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder SEGES Forlag.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med i projektet som testskole, skal du som lærer i slutningen af undervisningsforløbet med de fire episoder huske at udlevere spørgeskemaet til dine elever og give dem tid i undervisningen til at svare.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 

 

Læs også 

Gå tilbage til katalogforsiden her.