Podcast til landbrugselever

Podcasten: Staldtips

Podcasten stiller skarpt på forskellige emner inden for foder, mælkekvalitet og kvægproduktion. 

Kristoffer Risgaard Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole kommer i podcasten omkring vigtige fagbegreber og kobler teorien med det praktiske arbejde sammen med landbrugselev Julie Bæk, der er i praktik hos et konventionelt landbrug, og landmand Christian Bonde, der driver en økologisk besætning.

Der er fire episoder i podcasten, der alle spiller sammen med grundbogen Malkekvæg af Jens Christian Holgaard, Per Justesen, Per Lykke Rasmussen, Peter Raundal og Lars Pedersen, SEGES Forlag 2019. 

Podcasten er en naturlig fortsættelse af en lignende podcast: Jord under neglene, og tilsammen anskueliggør de to podcasts en sammenhæng mellem såning, foderkvalitet og kvægproduktion.  

 

Episode 1: Ensilage og fodring 

Episoden handler om ensilage som foder, hvordan det produceres, og hvordan landmanden opbevarer det for at sikre sig, at der er friskt foder året rundt. Episoden handler også om at blande foder, så koen får den rette sammensætning, og hvordan landmanden tjekker, at kvaliteten er i orden ved at lave en foderbolle. 

Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 92-93 samt PDF-filen Vejen til en god ensilage. Det er især følgende fagbegreber, som gennemgås: Foderstruktur/foderbolle, de seks T’erog markstak/silo. 

Episode 2: Reproduktion 

Episoden handler om koens brunst, og hvordan landmanden holder øje med brunstens faser: forbrunst, stående brunst og efterbrunst. Du kan bruge teknologi, når du skal holde øje med brunsten, men du skal også kunne se de særlige tegn med dine egne øjne. I podcasten hører du også om koens cyklus, og hvornår det er tid til at inseminere og efterfølgende undersøge, om koen er drægtig. 

Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 165 om reproduktion. Det er især følgende fagbegreber, som gennemgås: Brunst, stående brust, efterbrust og hearttime.

Episode 3: Kalvens første levedøgn

Episoden handler om koens kælvning, dvs. fødsel, og kalvens første levedøgn. Du hører, hvad du skal kigge efter, for at finde ud af hvornår koen skal kælve. Du kan bruge teknologi, men du skal også kunne se de særlige tegn med dine egne øjne. Når det hele er i gang, skal du kunne se, om kalven ligger rigtigt, så fødslen forløber lettest, og inden for de første fire timer skal kalven have råmælk for at få de vigtige antistoffer. 

Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvægside 185-190 om kælvning, side 34-35 om kælvning og den nyfødte kalv samt side 62-65 om kalven efter fødsel. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Udblokning, råmælksbank og antistoffer.

Episode 4: lkekvalitet og malkerutiner

Episoden handler om mælkekvalitet og malkerutiner. Du hører, hvordan og hvorfor landmanden undersøger mælkens kvalitet for kimtal og celletal, og hvordan du kan være med til at sikre den gode mælkekvalitet gennem den måde, du passer køerne på. Episoden handler også om malkerutiner med fx fordyp og efterdyp, og hvordan rutinerne kan være forskellige fra besætning til besætning. Også her kan teknologien hjælpe, fx i form af malkerobotter.  

Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her

Der tages udgangspunkt i grundbogen Malkekvæg, side 138-143 om malkerutine samt side 162 om CMT. Det er især følgende fagbegreber, der gennemgås: Kimtal, celletal, frysepunkt og CMT-test.

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder SEGES Forlag.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med som testelev, skal du i slutningen af undervisningsforløbet huske at svare på spørgeskemaet, som din lærer udleverer.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje