Forskning - kort fortalt

Erhvervsskolelæreres tilgang til it – fem didaktiske scenarier

Af Jens Jørgen Hansen, SDU

Kurven med opmærksomhed på it-didaktisk viden og it-didaktiske praksiseksperimenter er forhøjet eksplosivt, særligt under coronakrisen. Rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet giver stemme til konkrete læreres erfaringer med it i undervisningen. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen.

Lærerne har nøglen i forhold til at implementere it i skolen. De har en nøglerolle for implementering og transformation af organisationens strategier for it-brug. De har som opgave at følge med i og kompetenceudvikle sig i forhold til den teknologiske udvikling – både som mål og middel i undervisningen – og omsætte it-teknologiens mangesidige muligheder til meningsfuld og effektiv brug i undervisningen og elevernes læreprocesser.

I denne artikelrække udfolder vi indholdet i fem didaktiske scenarier:

 • It-støttet undervisning
 • It-støttet faglig læring
 • It-støttet aktiv læring
 • It-støttet inkluderende læring
 • It-støttet erhvervsorienteret læring

Et didaktisk scenarie er udtryk for en lærers tilgang til undervisning: hvad er god undervisning, hvad er vigtige måder at lære på, hvilke metoder skal bruges, og hvordan kan teknologier understøtte undervisningen? De fem didaktiske scenarier er beskrevet i rapporten Alt drejer sig om it. Erhvervsskolelæreres tilgang til it (2020) af Jens Jørgen Hansen og Amina Sabah Karim fra Syddansk Universitet. Rapporten er en interviewundersøgelse af lærere fra forskellige typer erhvervsskoler og afdækker deres syn og erfaringer med brug af it i undervisningen. De fem didaktiske scenarier er et samlet bud på it’s potentiale i undervisningen i forhold til:

 • At planlægge, iscenesætte og evaluere undervisning
 • At udvikle nye veje for elevernes faglige forståelse og fordybelse
 • At sikre flere elevers inklusion i undervisningen
 • At skabe motiveret deltagelse i skolens læringsmiljøer
 • At koble mellem undervisning, praktik og fremtidens arbejdsmarked

 

It-støttet undervisning som didaktisk scenarie

…et drys, vi kan bringe udover, plus at vi måske rammer elever på forskellige måder…
EUD-lærer

I dette didaktiske scenarie er it et redskab til at formidle en synlig struktur i undervisningen på en enkel, overskuelig og effektiv måde: hvordan kan læreren formidle undervisning, hvor kan eleverne finde materialer, og hvordan kan de tilgå det faglige stof? Forventninger til it er, at teknologien kan hjælpe læreren med strukturere og styre undervisningens processer og skabe et varieret læringsmiljø.

Vi har videoer, vi kan lægge ind, vi har quizzer, også bare billeder. På denne måde kan vi gøre undervisningen lidt mere krydret, altså det er sådan et drys, vi kan bringe udover, plus at vi måske rammer elever på forskellige måder
EUD-lærer

Undervisning kan formidles og tilgås på mange måder

Undervisning kan formidles på forskelig vis. Det kan være gennem lærerens stemme i det fysiske klasserum, men det kan også være gennem formidling i en undervisningsvideo, som læreren har produceret. Undervisning kan også formidles gennem e-lærebogen og dens lærebogsforfattere eller gennem en samling af forskellige læringsressourcer, gode artikler, videoer, quizzer, billeder og værktøjer, som læreren har samlet på holdets læringsportal.

It spiller en rolle i alle de forskellige måder at formidle på, og understreger at it kan bruges på forskellig vis i lærerens formidling. De forskellige måder at formidle på giver samtidig eleverne forskellige måder at lære på, hvad enten det er at tilegne sig e-lærebogens strukturerede viden, tjekke sin forståelse gennem en quiz eller selv arbejde med at undersøge praktiske cases.

Undervisning kan også tilgås på forskellige måder. Lærerens opgave er at støtte elevens adgang til gode læringsressourcer, således at de får mulighed for at tilegne sig forskellige perspektiver på det faglige stof. Det kan være e-lærebogens artikler, opgaver og øvelser, aktuelle cases fra virkelighedens verden og gode netsteder, der kan give nye faglige perspektiver på et fagligt område.

 

Undervisningens læringsrum

Lærerens formidling af undervisning handler også om, hvordan læreren organiserer undervisningen i forskellige læringsrum. Vi kender alle det traditionelle undervisningsrum, hvor lærer og elever fysisk er til stede i det samme rum. Det rum er rigtig godt til oplæg, diskussioner og opsamlinger på elevernes gruppearbejde.

Med it får vi nye måder at organisere undervisning på, fx det virtuelle undervisningsrum. Her kan eleverne gøre det samme som i det fysiske undervisningsrum, og samtidig kan læreren udnytte, at det virtuelle undervisningsrum ofte er støttet af en læringsplatform, der fungerer som en ressourcebank med forskellige læringsressourcer.

I Fronter kunne vi lave en mappe til eleverne og sige; det her er jeres mappe. I UVdata [skolens læringsplatform] kan vi lave en undervisningsplan. Så længe de er elever her, som de er i to eller tre år, kan de altid gå tilbage i tidligere undervisningsforløb og hente de her ting
EUD-lærer

 

Et særligt træk ved disse læringsrum er, at de er koblet sammen. Eleven kan fx befinde sig i det fysiske klasserum, samarbejde med nogle andre elever i et virtuelt undervisningsrum og skrive på en fælles opgave samtidig med, at de også bruger nogle noter, de har liggende i deres personlige læringsrum.

Skolens læringsmiljø består således af et netværk af undervisningsrum. Lærerens opgave er at udnytte potentialet i de forskellige undervisningsrum og organisere en varieret undervisning, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig i et fagligt indhold, øve sig i udvikling af bestemte færdigheder og samarbejde om projekter med andre elever.

Samtidig er det elevens opgave at kunne orientere sig i de forskellige læringsrum og være til stede i dem på en disciplineret og fokuseret mål. Når vi slipper eleverne løs i de virtuelle undervisningsrum, får de et stort ansvar i forhold til at arbejde fagligt fokuseret og ikke klikke over i fritidens lokkende digitale universer.

 

En varieret og effektiv undervisning

It-støttet undervisning handler således om at gøre undervisningsopgaven lettere og effektivisere leveringen af undervisningens faglige indhold og samtidig understøtte elevernes varierede deltagelse i forskellige læringsrum. It kan her understøtte nogle kendetegn for god og effektiv undervisning:

 • Klar strukturering af undervisningen
 • Et læringsfremmende klima
 • Indholdsmæssig klarhed
 • Metodemangfoldighed
 • Et stimulerende læringsmiljø

 


Ordforklaringer

Didaktisk scenarie: Afspejler for det første lærerens forestilling om en god undervisningssituation, dvs. en slags grundforståelse af, hvad der kendetegner god undervisning og god læring for eleverne. For det andet udtrykker begrebet, hvordan noget kan udspille sig, dvs. hvordan kan man bedrive god praksis og med brug af særlige metoder og teknologier opnå en hensigtsmæssig læring for eleven.

Læringsrum: Forskellige rum med hver deres potentiale for læring. Læringsrum er rum, hvori eleven kommunikerer og interagerer med faglige og læringsmæssige opgaver og øvelser. Kan bestå af fysiske undervisningsrum, virtuelle undervisningsrum, virtuelle dialogrum og personlige læringsrum.

Læringsressourcer og læremidler: Læremidler er de midler, der bringes ind i undervisningen med elevens læring som mål. Læremidler kan udgøre fagligt stof, som eleven skal fordybe sig i samt støtte de processer, der bruges som midler til at eleven kan udtrykke, evaluere og kommunikere sin læring og indgå som ressourcer til at opbygge undervisningens læringsmiljø og læringsveje.

 

Refleksionsspørgsmål

Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse, kan du med fordel overveje følgende i forhold til din egen praksis:

– Hvad kendetegner din brug af it til at støtte undervisning: til at formidle indhold, til at opbygge forskellige læringsrum og/eller til at understøtte elevens adgang til læringsressourcer?

– Hvilke specifikke læremidler anvender du til at formidle indhold, til at opbygge forskellige læringsrum og til at understøtte elevens adgang til læringsressourcer?

– På hvilken måde fremmer brug af it din undervisning og elevernes læring?

– På hvilken måde hæmmer brug af it din undervisning og elevernes læring?

– Hvilke muligheder har du for at arbejde med det, der fremmer og hæmmer din undervisning?

 

Læs flere artikler fra rapporten

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til faglig læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til aktiv læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til inkluderende læring her.

 • Læs og se eksempler på læreres tilgang til erhvervsorienteret læring her.

Gå tilbage til katalogforsiden her.