Det mener EUD-elever om faglige podcasts

Podcasts hitter! Ifølge DR’s medieanalyse lytter 44 % af de 15-24-årige ugentligt til podcasts. Men kan det populære lydmedie også bruges i faglige sammenhænge til at øge elevernes motivation, koble teori til praksis og give en større forståelse for fagets fagbegreber?

Det har over 500 erhvervsskoleelever netop givet os feedback på.

I CIU’s udviklingsprojekt ”Den didaktiske podcast” er der foreløbigt blevet produceret 16 didaktiske podcasts til landbrug, tømrer, EUD Business og SOSU med ovenstående formål. Yderligere 16 podcasts er under udvikling, hvor målet i sidste ende er at øge elevernes læring og motivation for at tilegne sig teoretisk stof.

 

Feedback fra 527 EUD-elever
527 EUD-elever har indtil nu testet de didaktiske podcasts i undervisningen og kommet med feedback. Via et spørgeskema har de gjort os klogere på deres syn og udbytte af de faglige podcasts. Langt størstedelen af besvarelserne og kommentarerne stammer fra SOSU-elever, men alle fire uddannelser indgår i datasættet.

Resultaterne viser overordnet set, at eleverne er vilde med lyd i undervisningen.

”Jeg giver 5 stjerner til podcast”SOSU-elev

59 % af eleverne svarer, at de i meget høj grad eller høj grad finder det mere motiverende at lytte til faglige podcasts frem for at læse i en fagbog. Det skyldes blandt andet:

Jeg synes, det er et godt koncept, og det giver en bedre forståelse – især for dem, der har svært ved at læse, ligesom mig” – SOSU-elev

Elsker at man kan lytte i stedet for at læse, især når man har koncentrationsbesvær” – SOSU-elev


De tre dogmeregler
De didaktiske podcasts er lavet efter tre dogmeregler, som også har været omdrejningspunktet for elevernes feedback. Disse dogmeregler har haft følgende formål:

  • Podcastene skal give eleverne lyst til at læse mere om emnet i grundbogen
  • Podcastene skal give eleverne en større forståelse mellem teori og praksis
  • Podcastene skal give eleverne en bedre forståelse for de grundlæggende begreber inden for deres fag.

 

Kan podcasts få elever til at læse mere om emnet i grundbogen?
En vigtig pointe i projektet er, at de didaktiske podcasts ikke skal erstatte, men supplere fagenes grundbøger. Derfor er fire af de store læremiddelforlag også med i projektet. Sammen med Gyldendal, Systime, Praxis og SEGES har målet været at skabe synergi mellem grundbogens skriftlighed og lydmediets mundtlighed.

Ved at lytte til de didaktiske podcasts før eller efter læsning har det været målet at anspore eleverne til at fordybe sig yderligere i de faglige emner, som de bliver præsenteret for i podcastene.

Er det muligt? 35 % af eleverne svarer, at de i høj grad har fået lyst til at læse mere om emnet i grundbogen, mens størstedelen af respondenterne (39 %) svarer, at det i nogen grad er tilfældet. Kun 2 % af eleverne svarer, at de slet ikke har haft lyst til at læse mere i grundbogen efter at have lyttet til podcasten.

Kan podcasts give elever en større forståelse mellem teori og praksis?
56 % af eleverne svarer i spørgeskemaet, at de i meget høj grad eller høj grad bedre kan forstå teorien bag de praktiske opgaver, efter at de har hørt en eller flere episoder. Flere elever nævner desuden, at de særligt er glade for podcasts, hvor der indgår interviewpersoner fra branchen:

Der var en god blanding af teori/faglig viden og praktiske oplevelser. Især beretninger fra SOSU-assistenter fra den virkelige/praktiske verden var gode og inspirerende.” – SOSU-elev

”Det er nogle rigtige gode informative podcasts, hvor jeg bliver mere fanget i det sundhedsfaglige arbejde og lige får en reminder om, hvorfor jeg har valgt denne uddannelse, da jeg ofte synes, at uddannelsen byder på meget læsestof i bog – og ikke så meget undervisning af lærerne og manglende historier og undervisning fra det virkelige liv” – SOSU-elev

Kan podcasts give elever en bedre forståelse for de grundlæggende begreber i faget?
”Det var meget informativt, og det var sagt på en måde, så det var let at forstå” – SOSU-elev

Den holdning deler 56 % af eleverne, der svarer, at de i meget høj grad eller høj grad har fået en bedre forståelse for de grundlæggende begreber inden for deres fag. Her fremhæves særligt podcastmediets mundtlighed som en styrke:

”Det at lytte til en podcast er mere motiverende, fordi man får mere ud af det mundtligt, end hvis man selv skulle sidde og læse det, for jeg som person, forstår det på en anden måde”SOSU-elev

Mangler eleverne et visuelt element?
Overordnet set er eleverne altså rigtig positive over for brugen af podcasts i undervisningen. Besvarelserne viser dog også, at visuelt orienterede elever foretrak bogstaver og billeder:

Jeg synes, de var rigtig gode og gode til at forklare. Man kunne i mange af tilfældene se det for sig. Dog mangler jeg det visuelle lidt, men sådan er det jo med podcast” – SOSU-elev

Derimod var andre elever glade for at kunne lære med en slukket computerskræm. Feedbacken viser, at 4 ud af 10 elever lavede noget andet, mens de lyttede til de didaktiske podcasts. Nogle elever gik en tur, lagde puslespil eller strikkede, mens andre lavede huslige opgaver. Flere elever fremhæver, at de var glade for at kunne kombinere læring med bevægelse og andre småopgaver.

Nogle tosprogede elever påpeger desuden i feedbacken, at de sommetider havde svært ved at følge med i podcasten, og efterfølgende har flere testlærere vurderet, at det formentligt skyldes, at man ikke kan se mundbevægelser og kropssprog. Derfor er en vigtig konklusion også, at podcast – ligesom alle andre læremidler – ikke fungerer 100 % for alle elever.

 

Vidensindsamlingen fortsætter
Meget tyder altså på, at podcasts som læremiddel har store potentialer for at øge motivationen, koble teori til praksis og give en større forståelse for fagbegreber hos eleverne, men også at didaktiske podcasts ikke skal stå alene, men derimod didaktiseres og bruges i samspil med øvrige læremidler og læringsstile.

Når alle 32 podcasts i projektet er blevet udviklet og testet af eleverne, står konsulentvirksomheden Pluss for en endelig og formel evaluering af projektets udbytte.

Ydermere har CIU startet et forskningssamarbejde med Vibe Aarkrog, lektor på Aarhus Universitet, der nu er i gang med at forske i elevers læreprocesser med netop podcast. Vibe Aarkrog skal undersøge podcasts i forskellige sammenhænge, bl.a. podcasts, der er produceret i CIU’s Learning Factories.

 

Sådan laver du selv didaktiske podcasts – fra idé til færdige podcasts
Hvis du underviser SOSU-, tømrer-, landbrug- og detailelever, så kan du kvit og frit bruge projektets podcasts i din undervisning. Du finder podcastene og tilhørende lærervejledninger her.

Hvis du vil producere dine egne didaktiske podcasts, så finder du her en podcastmanual med, alt hvad du behøver at vide. Manualen er produceret til og afprøvet i projektet, og den guider dig fra idé til færdige podcasts og læringsforløb.

 

Hvis du vil vide mere om podcast i undervisningen
CIU har produceret en podcastrække med fokus på elevernes holdninger til digitalisering. Her taler vi blandt andet med kokkefaglærer på ZBC, Marie Borg Lidbjerg, der gør os klogere på, hvorfor og hvordan hun arbejder med podcast i undervisningen. Du kan også høre, hvad flere kokkeelever mener om lyd i undervisningen. Lyt med her.

CIU har også bedt UC Syds lektor Peter Holmboe om at grave lidt i podcastmediet, herunder dets muligheder og begrænsninger i undervisningen. Det er der kommet tre små informative film ud af. De handler om:

  • Mediets historie og baggrund
  • Didaktiske vinkler
  • Hvad du kan bruge podcast til i din undervisning, herunder hvad forskningen siger om lyd i undervisningen.

 

Projektet er støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Gå til katalogforsiden
Gå til CIU’s forside

Sidst opdateret 21. marts 2022