Fra international Learning Factory-model
til dansk EUD-koncept

International artikel om CIU’s Learning Factories fra følgeforskerne

CIU’s Learning Factory-koncept er ikke grebet ud af den blå luft. Den bygger derimod på internationale erfaringer med udvikling og implementering af ny teknologi i industrivirksomheder. Men hvordan oversætter man en international Learning Factory-model og bruger den i en dansk EUD-kontekst, hvor målet er at sikre elever bedre undervisning og læring?

Det undersøger CIU’s følgeforskere, post doc. Katrine Lindvig og professor Helle Mathiasen, begge fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, løbende. De har fulgt processerne i læringsfabrikkerne tæt og er bl.a. interesserede i, hvordan vi i CIU bruger og videreudvikler modellen – og det er der nu kommet denne internationale forskningsartikel ud af: “Translating the Learning Factory model to a Danish Vocational Education Setting”.

I artiklen får læserne et overblik over, hvordan de oprindelige Learning Factories’ karakteristika oversættes til CIU’s didaktiske setting, og hvordan deltagernes arbejdsproces er baseret på Double Diamond-modellen.

Gennem eksempler på konkrete udfordringer og løsningsforslag eller ’produkter’, viser forskerne, hvordan Learning Factory-modellen i CIU’s aftapning kan bruges, når digital teknologi skal være med til at støtte undervisning og læring i de danske erhvervsuddannelser. I et af Learning Factory-forløbene udvikles der f.eks. augmented reality-modeller af indre organer og celler til brug i SOSU-uddannelser og naturfag med det formål at visualisere og konkretisere teorien samt understøtte mange elevers visuelle behov for bedre at kunne lære og huske det lærte.

Foreløbigt tyder alt på, at konceptet er velegnet i en dansk EUD-sammenhæng, og det bliver interessant at følge de nuværende og kommende Learning Factories i deres videre forløb. Afslutningsvis peger forskerne da også på nogle af de udfordringer, der stadig skal arbejdes med. Ikke mindst hvordan vi gennem modellen kan nå endnu flere skoler og understøtte en yderligere og god brug af digitale løsninger i skolernes daglige arbejde.

 

Generelt om CIU’s Learning Factories

CIU’s Learning Factories er en af centerets væsentligste aktiviteter, og modellen er som sagt oprindeligt udviklet for at imødekomme udviklingen og implementeringen af ny teknologi i industrivirksomheder med en høj grad af kompleksitet, men er i dag videreudviklet til også at bruges i uddannelsessammenhænge.

I forbindelse med ’oversættelsen’ til det specifikke CIU-koncept, udarbejdede centerets medarbejdere et sæt dogmeregler for læringsfabrikkerne, der lyder som følger:

  • Vi arbejder for at producere konkrete løsninger på autentiske problemer i skolens hverdag​
  • Den primære læring sker hjemme på skolen​
  • Samlæring og samskabelse. Du forpligter dig på at give og modtage sparring og input​
  • Fabrikken(forløbet) står aldrig stille​
  • Eleven er den vigtigste kunde, og produktet skal komme eleven til gavn​
  • It er et middel og ikke et mål​
  • ‘We practice what we preach’ og bruger it, når det giver mening​
Stemningsbilleder fra Learning Factory-dage

På læringsfabrikkerne indkredser og udvælger deltagerne således autentiske problemstillinger fra deres egne skoler. Gennem et fabriksforløb, hvor der benyttes en designbaseret tilgang, udarbejder hver deltager – i samarbejde med de øvrige deltagere – en konkret løsning på sin problemstilling. En løsning, der efterfølgende kan implementeres på skolen, men som også kan komme hele sektoren til gavn.

Og som dogmerne siger, så er eleverne de vigtigste aftagere af produkterne. Det er deres uddannelse, vi hele tiden skal have os for øje. I forløbene trækkes på oplæg fra erfarne praktikere og forskere, og der skabes vedvarende netværk på tværs af uddannelser og skoler, der også fremadrettet kan bruges til sparring og inspiration.

Learning Factory-forløbene er som sagt en central del af CIU’s virksomhed. Derfor er det også, som centerleder Axel Hoppe siger: ”En væsentlig pointe, at vores Learning Factories ikke er grebet ud af den blå luft, men bygger på et helstøbt koncept, der løbende tilpasses erhvervsuddannelsernes behov. Derfor er vi rigtig glade for hele tiden at have forskerne med i processen. At der nu er kommet en artikel i en international kontekst, betyder desuden, at CIU’s erfaringer når ud til en endnu bredere skare.”

Læs artiklen fra CIU’s følgeforskere her.

 

Vil du vide mere?