Gå på opdagelse i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks Virtual Reality undervisningsforløb

Memorize - VR Health Portal - Oculus Go - SSA/EUX

Elever træner færdigheder for at arbejde rehabiliterende med borgere med hukommelsesvanskeligheder. Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer

Link til forløb

Re-Act – VR Health Portal - Oculus Go - SSA/EUX

Re-Act træner hukommelse og reaktionsevne. Elever udvikler deres teknologiske dannelse med henblik på at understøtte digitalisering og implementering af nye teknologier, i jobbet som Social- og Sundhedsassistent.  Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Rotate – VR Health Portal – Oculus Go - SSA/EUX

Elever arbejder med rehabilitering rettet mod borgere med indskrænket bevægelighed i nakkeregionen. Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

GF2 - Share Care - GF2

Elever lærer at anvende VR programmet ShareCare, hvor de bl.a. opnår kendskab til, hvordan blodet kommer fra hjertet og rundt i kroppen, og hvordan hjerte-lungekredsløbet fungerer.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, præsentation til elever og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Diabetes - Share Care - SSA/SSH

Forløbet er en elev-opgave, hvor eleverne i grupper visuelt oplever pancreas funktion og indvirkning på kroppen ved indtagelse af føde, både hos borgere med og uden diabetes. Dette kombineres med elevernes teoretiske viden og faglitteratur. Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Hjertekredsløb - Share Care - SSA/SSH

Forløbet er en elevopgave, hvor eleverne i grupper visuelt oplever hjertets opbygning og funktion, kombineret med elevernes teoretiske viden og faglitteratur.

Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Lunger - Share Care - SSA/SSH

Forløbet er en elevopgave, hvor eleverne i grupper oplever lungernes opbygning og funktion, kombineret med elevernes teoretiske viden og faglitteratur. Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Virtuel Gaming Simulation (VGS) – brobygningselever

Ved brug af vituelt spil, skal eleven være en pædagogisk assistent, der efter fund af lus skal orientere forældrene.
Eleverne træner evner, viden og færdigheder i forhold til at kunne danne faglig relation og dialog.

Forløbet indeholder: elevopgave, didaktiske overvejelser, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Virtuel Gaming Simulation (VGS) – PAU

Elever øver teoretisk baserede færdigheder i realistiske omgivelser samt foretage faglige valg i et trygt læringsmiljø. Både teoretisk viden og denne virtuelle simulation har til formål at øge elevernes dybere transfer af viden samt facilitere og stimulere til aktiv læring, problemløsning og evnen til kritisk tænkning

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

VR story 8. klasses intro-elever (brobygning)

8. klasse elever vil, som SSA-elev, opleve et virkelighedsnært scenarie, hvor de står i en akut situation hos en borger. Der skabes nysgerrighed omkring SOSU-feltet.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og VR-film.

Link til forløb

VR og neurorehabilitering - SSA/SSH

Eleverne afprøver og reflekterer over mulighederne for at anvende VR i neurorehabiliteringen af borgere/patienter med apopleksi.

Forløbet er en del af et allerede eksisterende læringselement om apopleksi og ABC konceptet på SSA uddannelsen.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

VR film fra bevægelsesaktivitet på plejecenter - SSA

Filmene viser en seance hvor beboere på et plejecenter deltager i en bevægelsesaktivitet, understøttet af personalet. Det er en 360 graders film, så man kan se rundt og få forskellige perspektiver. VR filmene giver elever mulighed for at være betragter og lave iagttagelser af praksis i relation til SSA-uddannelsens teori.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

VR film fra samling i daginstitution - SSA/SSH

VR-filmene bruges som en metode til at opleve praksisnærhed for PAU-elever, der ikke er fortrolige med hverdagen i en daginstitution. Eleverne undersøger praksis og kobler teorier fra målene på Pædagogisk Assistent uddannelsen.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb