Virtual Reality undervisningsforløb

Gå på opdagelse i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks Virtual Reality undervisningsforløb

Elever træner færdigheder for at arbejde rehabiliterende med borgere med hukommelsesvanskeligheder. Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer

Link til forløb

Re-Act træner hukommelse og reaktionsevne. Elever udvikler deres teknologiske dannelse med henblik på at understøtte digitalisering og implementering af nye teknologier, i jobbet som Social- og Sundhedsassistent.  Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Elever arbejder med rehabilitering rettet mod borgere med indskrænket bevægelighed i nakkeregionen. Til forløbet anvendes VR-programmet VR Health Portal.

Forløbet er til SSA og EUX Velfærd.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Elever lærer at anvende VR programmet ShareCare, hvor de bl.a. opnår kendskab til, hvordan blodet kommer fra hjertet og rundt i kroppen, og hvordan hjerte-lungekredsløbet fungerer.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, præsentation til elever og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forløbet er en elev-opgave, hvor eleverne i grupper visuelt oplever pancreas funktion og indvirkning på kroppen ved indtagelse af føde, både hos borgere med og uden diabetes. Dette kombineres med elevernes teoretiske viden og faglitteratur. Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forløbet er en elevopgave, hvor eleverne i grupper visuelt oplever hjertets opbygning og funktion, kombineret med elevernes teoretiske viden og faglitteratur.

Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Forløbet er en elevopgave, hvor eleverne i grupper oplever lungernes opbygning og funktion, kombineret med elevernes teoretiske viden og faglitteratur. Eleverne benytter sig af VR-programmet Share Care.

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Ved brug af vituelt spil, skal eleven være en pædagogisk assistent, der efter fund af lus skal orientere forældrene.
Eleverne træner evner, viden og færdigheder i forhold til at kunne danne faglig relation og dialog.

Forløbet indeholder: elevopgave, didaktiske overvejelser, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Elever øver teoretisk baserede færdigheder i realistiske omgivelser samt foretage faglige valg i et trygt læringsmiljø. Både teoretisk viden og denne virtuelle simulation har til formål at øge elevernes dybere transfer af viden samt facilitere og stimulere til aktiv læring, problemløsning og evnen til kritisk tænkning

Forløbet indeholder: elevopgave, underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

8. klasse elever vil, som SSA-elev, opleve et virkelighedsnært scenarie, hvor de står i en akut situation hos en borger. Der skabes nysgerrighed omkring SOSU-feltet.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og VR-film.

Link til forløb

Eleverne afprøver og reflekterer over mulighederne for at anvende VR i neurorehabiliteringen af borgere/patienter med apopleksi.

Forløbet er en del af et allerede eksisterende læringselement om apopleksi og ABC konceptet på SSA uddannelsen.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

Filmene viser en seance hvor beboere på et plejecenter deltager i en bevægelsesaktivitet, understøttet af personalet. Det er en 360 graders film, så man kan se rundt og få forskellige perspektiver. VR filmene giver elever mulighed for at være betragter og lave iagttagelser af praksis i relation til SSA-uddannelsens teori.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb

VR-filmene bruges som en metode til at opleve praksisnærhed for PAU-elever, der ikke er fortrolige med hverdagen i en daginstitution. Eleverne undersøger praksis og kobler teorier fra målene på Pædagogisk Assistent uddannelsen.

Forløbet indeholder: Underviservejledning og 21. århundredes kompetencer.

Link til forløb