Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette læringsforløb har til formål at give eleverne rum til at afprøve og reflektere over mulighederne for at anvende VR i neurorehabiliteringen af borgere/patienter med apopleksi. Læringsforløbet er en del af et allerede eksisterende læringselement om apopleksi og ABC konceptet på SSA uddannelsen.

Beskrivelse

Forløbet giver eleverne mulighed for at afprøve og reflektere over, hvorvidt VR kan anvendes i det neurorehabiliterende arbejde med kognitive funktionsnedsættelser.
Forløbet kan anvendes på SSA uddannelsen på læringselement 2.5, Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering dag 2. Forløbet indgår som en del af det resterende indhold på dagen, der omhandler anvendelsen af ABC konceptet i neurorehabilitering.

Læringsmål

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 10. Eleven kan anvende viden om funktionsevne, forflytning, lejring, mobilisering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi til at tilrettelægge pleje- og omsorgsopgaver med fokus på borgerens/patientens mestringsevne.

Materialet er blevet downloadet af 30 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.