Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

VR filmene kan bruges som en metode til at opleve praksisnærhed for elever, der ikke er fortrolige med hverdagen i en daginstitution og som faglige film, hvor eleven undersøger praksis og kobler teorier fra målene på Pædagogisk Assistent uddannelsen på.

Beskrivelse

VR filmene beskriver pædagogisk praksis i daginstitutionen Børnehuset Gudenådalen.
Der er optaget VR film fra samling i vuggestue og børnehave.
Filmene illustrerer mange af de elementer, der findes i forbindelse med at afholde samling. Der vises opstart, dialog med børnene, sproglige aktiviteter der understøtter begrebsdannelse, sanglege, afslutning m.m.
VR filmene giver en helt speciel mulighed for at være betragter og lave iagttagelser i forhold til den pædagogiske praksis.
Der er 6 VR film. Filmene er delt op i afsnit og de kan ses enkeltvis eller samlet som en hel samling.
I undervisningsmaterialet gives bud på refleksionsspørgsmål til eleverne.

OBS. Grundet filmenes størrelse er det ikke muligt at uploade filmene til forløbet. Derfor bedes du kontakte Anette Degn Larsen, IT Pædagogisk Konsulent, Randers Social- og Sundhedsskole på mailen: al@sosuranders.dk, for at få adgang til filmene.

Læringsmål

  • Filmene understøtter arbejdet med mange af målene på Den Pædagogiske Assistentuddannelse og mål fra GF2 PAU.

Materialet er blevet downloadet af 31 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.