Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Dette virtuelle interaktive ”spil” er designet til at forøge læring og refleksion omkring kommunikation og samarbejde inden for det pædagogiske fagområde.

Denne virtuelle simulation efterligner en praksissituation, hvor elever kan øve teoretisk baserede færdigheder i realistiske omgivelser samt foretage faglige valg i et trygt læringsmiljø. Både teoretisk viden og denne virtuelle simulation har til formål at øge elevernes dybere transfer af viden samt facilitere og stimulere til aktiv læring, problemløsning og evnen til kritisk tænkning.

Beskrivelse

Læringsmål

  • At eleven kan demonstrere tilegnelse af viden om målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende.
  • Eleven øves i at møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.