Målgruppe

Grundskole

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Praksis oplevelse i Virtual Reality – en SSA-elev står i en akut situation hos en borger.

Beskrivelse

Vi tilstræbes en læringsmæssig vinkel, hvor læringsbehov, interesse og motivation skabes hos de enkelte elever gennem scenariet.
Følelse af læringsbehov og motivation søges opnået ved at skabe en situation, hvor eleven bliver nysgerrig, oplever og motiveres af en manglende viden eller handlekompetence inden for det område scenariet beskæftiger sig med. For herigennem at gøre 8. klasse intro.eleverne mere nysgerrige på hvad SOSU uddannelserne indeholder.
Scenariet kan også anvende i selve SOSU uddannelserne.

Se vedhæftede filer, hvor VR film er tilgængelig samt medfølgende vejledning til anvendelse.

Læringsmål

  • At påvirke elevernes motivation og nysgerrighed til det sosufaglige felt.
  • At give eleverne et indblik i og opleve et muligt praksisscenarie som SSH eller og SSA kunne stå i.
  • At give eleverne indblik i hvorledes teknologi og VR teknikken kan anvendes til læring og som et element i den undervisning, der foregår på erhvervsskolen,

Materialet er blevet downloadet af 38 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.