Valgfaget Teknologiforståelse – Identitetstyveri

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal gennem en case der tager udgangspunkt i en virkelig hændelse, forholde sig til emnet identitetstyveri i et samfundsperspektiv.
Opgaven er en del af valgfaget teknologforståelses uge 1.

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Fagmål 1 - Digital myndiggørelse: 2: Kan identificere væsentlige forhold ved beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data.
  • Læringsmål 1: Eleven skal forholde sig til hvilke betydning net etikette har, ud fra en konkret case om identitetstyveri.
  • Læringsmål 2: Eleven skal forholde sig til regler og lovgivning om deling af billeder og samtykke.
  • Læringsmål 3: Eleven skal forhold sig til sine egne normer og adfærd på de sociale medier.
  • Læringsmål 4: Eleven skal diskutere den samfundsmæssige konsekvens af vores adfærd på sociale medier.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse. Denne opgave handler om identitetstyveri med udgangspunkt i autentiske cases fra medierne.
Opgaven kan tilgås i en online version via forlaget praxisOnline. Kontaktinformationer ift. dette er tilgængelige i filerne.
Opgaven er udviklet af Helle Bruhn fra SOSU Horsens

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
- Data i skyen
- Brud på dataforordningen
- På jagt efter velfærdsteknologier
- Praksisnære VR og 360 graders scenarier
- Vægtede kriterier
- Informationsspredning og adfærd

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.