Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I denne læringsaktivitet skal eleverne arbejde med hvilke regler der gælder ved brud på datafordringen i et scenarie, hvor Ida taber sin ud printede køreliste.
Eleverne skal afslutte scenariet med et produkt i et selvvalgt medie.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse. Denne opgave handler om brud på dataforordningen. Opgaven kan bruges selvstændigt eller som en del af en uges undervisningsforløb om teknologiforståelse.
I denne læringsaktivitet skal eleverne arbejde med hvilke regler der gælder ved brud på datafordringen i et scenarie, hvor Ida taber sin ud printede køreliste.
Eleverne skal afslutte scenariet med et produkt i et selvvalgt medie.
Opgaven er bygget i programmet H5P og den fulde opgave kan tilgås online via praxisOnline.

Helle Bruhn fra SOSU Horsens er forfatter af denne opgave. Kontaktinformationer kan ses i zipfilen.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
Data i skyen
Identitetstyveri
På jagt efter velfærdsteknologier
Praksisnære VR og 360 graders scenarier
Vægtede kriterier
Informationsspredning og adfærd

Læringsmål

  • Fagmål 1: Digital myndiggørelse: Kan identificere væsentlige forhold ved beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data.
  • Fagmål 2: Digital myndiggørelse: Kan i en erhvervsfaglig kontekst identificere de væsentligste forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt intenderet brug for et digitalt artefakt.
  • Læringsmål 1: Du har kendskab til hvilke regler, der gælder om opbevaring og print af personfølsomme oplysninger.
  • Læringsmål 2: Du kan forholde dig til, hvordan du som fagperson har ansvaret for at overholde reglerne om behandling af personfølsomme oplysninger.
  • Læringsmål 3: Du ved, hvilke handlinger, du som fagperson skal foretage dig, hvis personfølsomme oplysninger ikke har været behandlet korrekt.

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.