Valgfaget Teknologiforståelse – Brud på dataforordningen med personfølsomme oplysninger

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I denne læringsaktivitet skal eleverne arbejde med hvilke regler der gælder ved brud på datafordringen i et scenarie, hvor Ida taber sin ud printede køreliste.
Eleverne skal afslutte scenariet med et produkt i et selvvalgt medie.

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere.

Læringsmål

  • Fagmål 1: Digital myndiggørelse: Kan identificere væsentlige forhold ved beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data.
  • Fagmål 2: Digital myndiggørelse: Kan i en erhvervsfaglig kontekst identificere de væsentligste forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt intenderet brug for et digitalt artefakt.
  • Læringsmål 1: Du har kendskab til hvilke regler, der gælder om opbevaring og print af personfølsomme oplysninger.
  • Læringsmål 2: Du kan forholde dig til, hvordan du som fagperson har ansvaret for at overholde reglerne om behandling af personfølsomme oplysninger.
  • Læringsmål 3: Du ved, hvilke handlinger, du som fagperson skal foretage dig, hvis personfølsomme oplysninger ikke har været behandlet korrekt.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse. Denne opgave handler om brud på dataforordningen. Opgaven kan bruges selvstændigt eller som en del af en uges undervisningsforløb om teknologiforståelse.
I denne læringsaktivitet skal eleverne arbejde med hvilke regler der gælder ved brud på datafordringen i et scenarie, hvor Ida taber sin ud printede køreliste.
Eleverne skal afslutte scenariet med et produkt i et selvvalgt medie.
Opgaven er bygget i programmet H5P og den fulde opgave kan tilgås online via praxisOnline.

Helle Bruhn fra SOSU Horsens er forfatter af denne opgave. Kontaktinformationer kan ses i zipfilen.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
- Data i skyen
- Identitetstyveri
- På jagt efter velfærdsteknologier
- Praksisnære VR og 360 graders scenarier
- Vægtede kriterier
- Informationsspredning og adfærd

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.