Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

0400 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

I dette undervisningsforløb får du adgang til et 360 graders scenarie med læringsressourcer som hotspots udviklet til elever på GF2 PA-uddannelsen om ”hygiejne og rim & remser i børnehøjde”

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

I dette undervisningsforløb får du adgang til et 360 graders scenarie med læringsressourcer som hotspots udviklet til elever på GF2 PA-uddannelsen om ”hygiejne og rim & remser i børnehøjde”

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark og Social og sundhedsskolerne på Fyn har i samarbejde med firmaet Vitasim Vitasim: udviklet tre praksisnære cases til social- og sundhedsområdet:

• 360 graders scenarie om ”Snoezel” med læringsressourcer som hotspots, udviklet til alle faggrupper
• Et interaktivt 3D-scenarie om ”Hygiejne – mødet med en borger med KOL” til hovedsageligt SSA og SSH.
• 360 graders scenarie med læringsressourcer som hotspots, udviklet til elever på GF2 PA-uddannelsen om ”hygiejne og rim & remser i børnehøjde”

GF2 – PA-eleverne skal ud fra en case arbejde med emnet ”børn og hygiejne”. De skal orientere sig i det virtuelle læringsrum vha. hotspots. Det virtuelle læringsrum kan tilgås i en webbrowser, og er bygget op af 360 graders billeder og 360 graders film.

I et af rummene ses flere 360 graders film af forskellige situationer set fra et børneperspektiv. Det kan være en spisesituation, hvor eleven kan opleve hvordan det er at være barn. Det kan være i forhold til det pædagogiske arbejde, hvor eleven kan opleve en pædagog synge ”vaske hænder sange” med børn.
I et andet virtuelt rum har eleven mulighed for at få inspiration til hvordan man kan bruge et digitalt mikroskop, så man sammen med børnene kan lede efter ”skidt, snavs og bakterier”.

For at tilgå læringsforløbet skal man bruge følgende link for at tilgå webplayeren: https://webplayer.vitasim.dk/?liyb og klik på: Start Experience

NB Vær opmærksom på at det virtuelle læringsscenarie skal have lidt tid for at kunne tilgå indhold

Det bedste udbytte for at tilgå 360 graders scenariet er ved brug af VR-briller, fx Oculus Rift eller Oculus Quest. Læringsscenariet skal lægges ned på brillen.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
Identitetstyveri
Brud på dataforordningen
På jagt efter velfærdsteknologier
Data i skyen
Vægtede kriterier
Informationsspredning og adfærd

Læringsmål

  • Eleven får viden om Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen
  • Eleven får viden om Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen (hvis der arbejdes med easiScope)
  • Eleven får viden om Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads.
  • Eleven får viden om Målgrupperelevante pædagogiske aktiviteter – herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter (fx hvis der arbejdes med rim&remser, sanglege, easiScope mv.)
  • Eleven får kompetencer som at Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.