Valgfaget Teknologiforståelse – Informationsspredning og adfærd

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

03 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal I denne dilemmaøvelse reflektere, undersøge og gøre sig overvejelser, om lovgivning, normer og etik af fx deling af billeder på de sociale medier mv., som de vil møde på de enkelte arbejdspladser.
Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.

Dette forløb er blevet downloadet af 6 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan identificere og skelne mellem de lovgivningsmæssige og etiske grunde til vigtigheden af at håndtere personfølsomme data korrekt.
  • Eleven kan identificere og skelne mellem de lovgivningsmæssige og etiske grunde til deling af data.
  • Eleven kan beskrive virksomheders etiske og lovgivningsmæssige overvejelser, vedrørende kommunikation til borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse.
Denne opgave handler om, at eleverne skal kunne reflektere, undersøge og gøre sig overvejelser, om lovgivning, normer og etik af fx deling af billeder på de sociale medier mv., som de vil møde på de enkelte arbejdspladser.

Kontaktinformationer ift. benyttelse af forløb er tilgængelige i filerne.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
- Identitetstyveri
- Brud på dataforordningen
- På jagt efter velfærdsteknologier
- Praksisnære VR og 360 graders scenarier
- Praksisnære VR og 360 graders scenarier
- Vægtede kriterier

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.