Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

03 timer 30 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal I denne dilemmaøvelse reflektere, undersøge og gøre sig overvejelser, om lovgivning, normer og etik af fx deling af billeder på de sociale medier mv., som de vil møde på de enkelte arbejdspladser.
Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse.
Denne opgave handler om, at eleverne skal kunne reflektere, undersøge og gøre sig overvejelser, om lovgivning, normer og etik af fx deling af billeder på de sociale medier mv., som de vil møde på de enkelte arbejdspladser.

Kontaktinformationer ift. benyttelse af forløb er tilgængelige i filerne.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
Identitetstyveri
Brud på dataforordningen
På jagt efter velfærdsteknologier
Praksisnære VR og 360 graders scenarier
Praksisnære VR og 360 graders scenarier
Vægtede kriterier

Læringsmål

  • Eleven kan identificere og skelne mellem de lovgivningsmæssige og etiske grunde til vigtigheden af at håndtere personfølsomme data korrekt.
  • Eleven kan identificere og skelne mellem de lovgivningsmæssige og etiske grunde til deling af data.
  • Eleven kan beskrive virksomheders etiske og lovgivningsmæssige overvejelser, vedrørende kommunikation til borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.