Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Forløbet "Data i skyen" er en del af Teknologiforståelse - uge 1 (Erhvervsrettet brug af data)

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse.
Forløbet har som mål at give eleverne viden og færdigheder indenfor deling af data i skyen. Hvis det skønnes relevant for holdets niveau, kan man afslutte aktiviteten med at perspektivere til hvordan man bruger cloudløsninger som platform indenfor sundhedsvæsenet, f.eks.. omsorgssystemer og EPJ.

I alle disse systemer gemmes data på en server (cloud) og ikke lokalt på enheder, da det ville have alt for store sikkerhedsrisici. Desuden spiller det en væsentlig rolle, at data kan tilgås af alle involverede uden tidsforskydning.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
Identitetstyveri
Brud på dataforordningen
På jagt efter velfærdsteknologier
Praksisnære VR og 360 graders scenarier
Vægtede kriterier
Informationsspredning og adfærd

Læringsmål

  • Eleven har en overordnet forståelse af, hvad det vil sige at opbevare data i skyen
  • Eleven kan skelne vilkår og konsekvenser for om data opbevares i skyen eller lokalt på en enhed
  • Eleven kan arbejde med dokumenter, der er gemt i skyen på tværs af enheder
  • Eleven kan dele og samarbejde omkring data i skyen

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.