Valgfaget Teknologiforståelse – Data i skyen

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

1 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Vest)

Forløbet "Data i skyen" er en del af Teknologiforståelse - uge 1 (Erhvervsrettet brug af data)

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere.

Læringsmål

  • Eleven har en overordnet forståelse af, hvad det vil sige at opbevare data i skyen
  • Eleven kan skelne vilkår og konsekvenser for om data opbevares i skyen eller lokalt på en enhed
  • Eleven kan arbejde med dokumenter, der er gemt i skyen på tværs af enheder
  • Eleven kan dele og samarbejde omkring data i skyen

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgfagets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Valgfagets uge 1 omhandler fagområdet Digital Myndiggørelse.
Forløbet har som mål at give eleverne viden og færdigheder indenfor deling af data i skyen. Hvis det skønnes relevant for holdets niveau, kan man afslutte aktiviteten med at perspektivere til hvordan man bruger cloudløsninger som platform indenfor sundhedsvæsenet, f.eks.. omsorgssystemer og EPJ.

I alle disse systemer gemmes data på en server (cloud) og ikke lokalt på enheder, da det ville have alt for store sikkerhedsrisici. Desuden spiller det en væsentlig rolle, at data kan tilgås af alle involverede uden tidsforskydning.

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
- Identitetstyveri
- Brud på dataforordningen
- På jagt efter velfærdsteknologier
- Praksisnære VR og 360 graders scenarier
- Vægtede kriterier
- Informationsspredning og adfærd

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.