Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer

Uddannelse

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne skal i denne opgave på jagt på skolen og i skolens nærområde efter velfærdsteknologier, som de fotografere og uploader på en platform. Efter uploaden laves en fælles opsamling på klassen.

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse uge 1. Læs mere om de andre forløb og om valgfaget her. Alle valgets forløb er tilgængelige på praxisOnline

Eleverne skal gå en tur på skolen, i simulationslokalet, i byen eller i gågaden og tage billeder af alle de velfærdsteknologier, de kommer forbi med deres Ipad/mobiler.
Opgaven går ud på at finde så mange om muligt.
Efter at eleverne har indsamlet billeder af velfærdsteknologier, kan disse deles på en fælles platform som eksempelvis Padlet, hvorefter der der to runders opsamling i klassen.

Opgaven er en del af valgfaget teknologiforståelse uge 1.
Opgaven findes i en online udgave på Praxis Online, kontaktinformationer for at få adgang til dette findes i filerne til download.
Opgaven er udviklet af Stine Ejsing Andersen, SOSU STV

Flere forløb omkring valgfagets uge 1:
Identitetstyveri
Brud på dataforordningen
Data i skyen
Praksisnære VR og 360 graders scenarier
Vægtede kriterier
Informationsspredning og adfærd

Læringsmål

  • Fagmål 1 - Digital myndiggørelse: Eleven kan i en erhvervsfaglig kontekst identificere de væsentligste forudsætninger, indstillinger, funktionalitet samt intenderet brug for et digitalt artefakt.
  • Læringsmål 1: Få kendskab til, hvor mange velfærdsteknologier der eksisterer i samfundet og i vores hverdag
  • Læringsmål 2: At skelne velfærdsteknologier fra digitale artefakter (hvis ekstramaterialet anvendes)
  • Læringsmål 3: Identificere velfærdsteknologier i den social- og sundhedsfaglige praksis

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.