Syv læringsfilm og en interaktiv præsentation
–fleksibel og motiverende læring

Understøt læring og træn hukommelsen med visuelle virkemidler. 

I projekt Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne har Birgitte Steffensen og Claus Tronborg Jensen fra SOSU Syd produceret en række læringsfilm til emnet “Kostens næringsstoffer og vitaminer”, der sammen med et interaktivt element, supplerer det traditionelle læringsrum og faciliterer flipped learning.

Videoerne er udarbejdet i WeVideo og den interaktive præsentation i H5P.

Se videoerne her

Interaktiv præsentation

Den interaktive H5P-præsentation med afprøvning af viden og feedback giver mulighed for klassedialog om filmenes indhold, og eleverne kan teste deres læringsudbytte.


Målgruppe

Målgruppen er primært SOSU-elever på GF2. Materialet er målrettet naturfag på F- og E-niveau, men det kan også bruges på niveau D og C på HF samt på andre erhvervsindgange.

Formål og mål

Formålet er at facilitere formidling af viden om fødevarer, kroppen, kemi, matematik og de officielle anbefalinger på en mere koncentreret og fleksibel måde.

Målet er at øge elevens motivation for at at tilegne sig viden om energigivende næringsstoffer.

Didaktiske overvejelser

Filmene og præsentationen kan bruges som:

Flipped learning, hvor eleven ser filmene som forberedelse før undervisning.
I undervisningen som valgfri læringsaktivitet eller forberedelse til opgavebesvarelse.
Som repetition eller eksamensforberedelse.

Perspektiver og potentialer

Eleven
Eleverne slipper for lange foredrag ved tavlen. De afgør delvis selv, hvornår og hvor mange film de vil se. Læringsinput kan justeres efter behov. Fleksibiliteten øger motivation og differentiering. Teksterne understøtter læring og hukommelse, også for to-sprogede elever.

Læreren
Filmene giver underviseren mulighed for at præsentere stoffet præcis med det indhold, den vinkling, det niveau og afgrænsning, som vedkommende ønsker. 

Ledelsen
Der lægges stor vægt på digitalisering og på, at undervisere indtager rollen som facilitator og ikke som lærer i traditionel forstand. Filmene bidrager hertil.

Sådan kan du bruge produktet

De syv film kan uden videre bruges af alle, og du kan her finde en lærervejledning for yderligere information. Filmene skal først og fremmest formidle indhold.

Den interaktive H5P-præsentation giver derefter mulighed for klassedialog om filmenes indhold og elevers individuelle testning af læringsudbyttet.

Hvis du ønsker yderligere videnstilegnelse og elevdeltagelse kan der indtænkes forskellige aktiviteter efterfølgende, fx i form af opgaver, quizzer eller spil.

Sådan kan du lave lignende materiale

Ønsker du at ændre i indholdet i den interaktive præsentation, kan du downloade H5P-filen her eller ved at vælge “Reuse” fra præsentationsvisningen ovenfor. Filen kan du efterfølgende importere og redigere i H5P, som er en del af Skole-/Studietube.

Videoer kan optages med en mobiltelefon og efterfølgende redigeres i fx WeVideo, der også er en del af Studietube.

• Her finder du en vejledning til, hvordan du genbruger (Reuse) en H5P-fil
• Her kan du se en videovejledning til brug af H5P i undervisningen på EUD.
• Og her finder du en vejledning til, hvordan du bruger WeVideo via Studietube.

Birgitte Steffensen

Kontakt for videndeling

Birgitte Steffensen
Underviser, SOSU Syd
Claus Tronborg Jensen

Claus Tronborg Jensen
IT-koordinator og underviser, SOSU Syd


Se
 også

Gå til projektets forside
Gå til katalogforsiden

Sidst opdateret 30. december 2021