Motiverende og fleksibel læring: Resultater fra forskning af EUD-elevers læreproces ved brug af podcast

Podcasts er blevet et populært medie de seneste år, og det er ikke kun i underholdningsverdenen, at der ivrigt bliver lyttet løs. I stigende grad bruges podcasts også som et værktøj til læring i erhvervsuddannelserne.

Men er lydmediet noget, du som lærer bør bruge krudt på at undervise med? Gavner podcast reelt elevernes læring og motivation for at lære? Det har følgeforskningsprojektet ”Elevernes læreproces ved brug af podcast som læringsværktøj i erhvervsuddannelserne” undersøgt.

Resultater kort fortalt: 3 særlige fund

Resultaterne i projektet bygger på ni casestudier, der omfatter observationer af undervisning med brug af podcast samt fokusgruppe- og individuelle interviews med både lærere og elever. I projektet var der særligt tre temaer, der viste sig at have betydning for elevernes læreprocesser og motivation for at lære ved brug af podcast, nemlig: Fleksibilitet, differentiering samt kobling mellem teori og praksis.

 

1. Podcast som fleksibelt medie i undervisningen

Podcast er et fleksibelt medie, der giver elever mulighed for læring uanset tid og sted – og i deres eget tempo. Forskningen viser, at elever, der har vanskeligt ved at sidde stille og lytte til en lærerpræsentation, motiveres af den fleksible undervisningsform, hvor de fx kan gå en tur eller udføre opgaver i værkstedet, imens de lytter.

“Jeg er ikke fan af skole, og det, at podcast kommer væk fra det der skole med at sidde på sin plads og papirer og alt muligt; det er spas” – citat fra elev på gastronomuddannelsen.

Denne mulighed for at være aktiv i læreprocessen kan styrke elevernes koncentration. Imidlertid peger resultaterne dog også på, at ikke alle elever kan håndtere denne fleksibilitet, hvor visse elever fx mangler det visuelle aspekt for at kunne fastholde koncentrationen.

I nedenstående podcast kan du blive klogere på resultaterne, der bliver udfoldet og gennemgået med elevcitater:

2: Differentiering med podcast

Det er en daglig udfordring at tilgodese alle elever i undervisningen. Men følgeforskningen viser, at podcast er særlig velegnet til differentiering, hvor elever, fx tosprogede elever, kan spole frem og tilbage og lytte flere gange for bedre forståelse.

“Du kan lytte til den flere gange, hvis du ikke kan forstå noget eller mangler noget info. Det kan man ikke gøre i klassen. Du kan ikke spørge en lærer ti gange.” – citat fra tosproget elev på merkantil erhvervsskole.

Men resultaterne viser også, at podcast typisk ikke kan stå alene som en undervisningsaktivitet. Som lærer skal podcast bruges forskelligt i forhold til elevernes læringsstile, praksiserfaringer og faglige forudsætninger.

Lyt til næste podcastepisode, hvor du får anbefalinger til brug af podcast til differentiering og udfoldet undersøgelsens resultater om differentiering:

3: Podcast som kobling mellem teori og praksis

Følgeforskningen viser, at podcast er mere end bare et fleksibelt medie. Lydmediet giver også eleverne mulighed for at lytte til realistiske eksempler og oplevelser fra den virkelige verden, der kan give dem et mere praktisk perspektiv på det, de lærer.

Det kan ofte være en udfordring at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, men undersøgelsen viser, at elever (særligt dem uden erhvervserfaring) sætter pris på at høre om praksis, da det viser dem relevansen af den teoretiske viden, gør undervisningen mere nærværende og motiverer dem til at lære mere.

“Når vi sidder med teorien i skolen, så tænker man, hvad skal jeg bruge den til? Men når vi hører, at teorien bruges i praksis, så vil man gerne lære det.” – citat fra en merkantil elev.

Lyt dig klogere på resultaterne om podcastmediets mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis her:

Konklusion

Undersøgelsen viser, at podcast er et brugbart værktøj, der kan understøtte læreprocesser og motivere til læring hos mange EUD-elever. Dog viser forskningen, at podcast typisk bør anvendes i samspil med andre læringsaktiviteter, fx i samspil med læsning, og skal suppleres med undervisningsaktiviteter, der sikrer, at eleverne forstår det, de har hørt. Derudover peger undersøgelsen på, at indholdet af podcasten skal differentieres i forhold til både elevernes praksiserfaringer og deres faglige forudsætninger.

Dyk ned i hele undersøgelsen her.

Bag følgeforskningen

I projektet “Den didaktiske podcast” undersøgte vi, hvordan podcast virker som læremiddel på EUD.

I forlængelse af projektet har CIU etableret følgeforskning omkring elevernes læreproces ved brug af podcast, og det er der nu kommet følgende forskningsnotat ud af: “Elevernes læreproces ved brug af podcast som læringsværktøj i erhvervsuddannelserne”. Følgeforskningen er gennemført af Amina Sabah Karim, forskningsmedarbejder og konsulent i CIU, og Vibe Aarkrog, lektor ved DPU/Aarhus Universitet.

Vil du høre mere om projektet og resultaterne, så dyk ned i CIU’s podcast-serie om podcast som læringsværktøj på EUD her.

Læs mere om podcast i undervisningen

• Det mener 500 EUD-elever om faglige podcasts
• Podcast i undervisningen: Muligheder og begrænsninger
Sådan laver du podcast til undervisningsbrug: Fra idé til færdige forløb

Gå tilbage til katalogforsiden her.

Skrevet den 27. februar 2023