Den didaktiske podcast – projektbeskrivelse

I projektet Den didaktiske podcast har CIU i samarbejde med en række lærere fra fire erhvervsuddannelser og fire af de store læremiddelforlag søgt regionale midler til at udvikle og producere 32 podcast til uddannelserne. Dette er sket i samarbejde med professionel podcastjournalist Søren Prehn fra Periskop og har resulteret i 32 podcasts, som præsenterer teoretisk stof på en ny og spændende måde.

Motivation

Op mod 25 % af elever på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger. Her kan podcast som læremiddel være en del af løsningen til at skabe mere attraktive erhvervsuddannelser, hvor eleverne ikke bare har mulighed for at læse sig, men også at lytte sig kloge i en praksisnær kontekst.

Deltagere i projektet

Deltagende skoler
14 erhvervsskoler deltager som enten udvikler- og/eller testskoler. I alt er de 32 podcasts er testet af mere end 1000 elever og deres lærere på en række erhvervsskoler, primært i region Syddanmark.

Tekniske skoler
Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College, Hansenberg

Merkantile skoler
Tietgen Business, Handelsgymnasiet Vestfyn, Business College Syd, Tønder Handelsskole

Social- og sundhedsskoler
SOSU Syd, SOSU Fyn, SOSU Esbjerg

Landbrugsskoler
Dalum Landbrugsskole, Grindsted Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole

 

Deltagende forlag
Praxis, Systime, Gyldendal, SEGES

Følgeforskning

I forlængelse af projektet har CIU etableret følgeforskning i: Hvordan fungerer podcast som læringsværktøj på erhvervsuddannelserne?

Forskningen udarbejdes af Vibe Aarkrog, lektor ved DPU/Aarhus Universitet og Amina Sabah Karim, konsulent ved CIU. Når deres resultater offentliggøres, vil de ligge tilgængelige i vores katalog under ‘Ny viden og forskning‘-fanen.

Erfaring

Projektet har bidraget med viden om, hvordan podcast som didaktisk redskab fungerer i undervisningen. Samtidig har mange i projektet, ikke mindst udviklerskolerne, fået indsigt i podcastproduktion, og CIU har ved projektets afslutning lavet et online kursus i podcastproduktion samt en manual til brug for udvikling af læringsforløb med podcast. Du finder begge dele nedenfor.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje

Opdateret d. 03.05.23

Til forsiden