Det virtuelle køkken:
Introduktion til maskiner og sikkerhed i et 360°-miljø

Rasmus Lyngsø og Morten Christensen, undervisere på Mercantec, har som led i et Learning Factory-forløb omkring visualisering udviklet ”Køkken-touren” – et professionelt køkken i 360°.

Køkken-touren guider eleverne fra indgangen, gennem skolen og frem til køkkenet. Her kan eleverne gå på interaktiv opdagelse og blive introduceret til skolens køkken, herunder maskiner, anvendelse af udstyr og sikkerhedsprocedurer.


Besøg køkkenet her

Tryk på play-knappen for at besøge køkkenet på Mercantec, Foodlab. Du kan også åbne miljøet i en ny fane her.

Mål og målgruppe
Køkken-touren er målrettet GF1-elever på fagretningen ”Mad og sundhed”. Formålet med 360°-miljøet er, at introducere nye elever til deres kommende undervisningslokale samt at give en praksisnær og teoretisk gennemgang af køkkenets udstyr, arbejdsmiljø og sikkerhed, før eleverne første gang skal besøge det fysiske køkken.

Miljøet har følgende læringsmål for eleverne:

  1. De kan betjene maskiner og andet udstyr i køkkenet
  2. De kan genkende forskelligt håndværktøj
  3. De kan vælge det rigtige håndværktøj til forskellige opgaver

Miljøet kan didaktiseres på forskellige måder og kan bl.a. anvendes af undervisere fra andre erhvervsskoler som et informationssøgningsmiljø eller bruges som find to learn.

 

QR-koder: Samspil med det fysiske undervisningslokale
Eleverne kan desuden genbesøge det virtuelle køkken, hvis de efterfølgende er i tvivl om brugen af køkkenets maskiner og håndværktøj. Hertil er der placeret QR-koder i det fysiske køkken, så eleverne kan scanne koden ved en bestemt maskine og komme til det specifikke indhold i 360°-miljøet.

Hvis en elev fx er i tvivl om indstillinger på ovnen eller hvilken kniv, der er beregnet til et givent formål, kan eleven scanne QR-koden med en mobiltelefon og forsøge at finde svaret i miljøet, inden han/hun spørger læreren.

Ovn med tilhørende QR-kode i Foodlab
Eleverne kan få vist ovnens forskellige funktioner i 360°-miljøet
Oversigt over køkkenets knive, og hvad de bruges til
Video, der viser og forklarer, hvordan eleverne skal bruge knivene

Et lærerperspektiv
Undervisnings- og læringspotentiale:

  • I større grad mulighed for at koble teori og praksis sammen.
  • Flipped learning, hvor eleverne får en fornemmelse for Foodlab og maskiner inden opstart af lektionen.
  • Frigør tid til de elever, der har brug for mere støtte, da de selvhjulpne elever kan finde svarene i miljøet og via QR-koder i klasselokalet.
  • Produktet kan integreres direkte på skolens læringsplatform, hvilket i høj grad gør tilgængeligheden lettere.


Et elevperspektiv
Undervisnings- og læringspotentiale:

  • Eleven kan i eget tempo gennemgå maskiner og udstyr før opstart i undervisningslokalet.
  • Miljøet tilgodeser forskellige læringsstile ved brugen af billeder og videoer.
  • Mulighed for asynkront at kunne tilgå materialet senere, hvis eleven har behov for det.

Elever, der har anvendt miljøet, giver udtryk for, at det er nemmere at forestille sig teoretiske emner, der bliver gennemgået, når de kan koble billeder på. Ligeledes syntes de, det er godt, at de kan genbesøge materialet, hvis der opstår tvivl omkring noget.

Hvis du selv vil lave 360°-miljøer
Billederne er taget med kameraet Ricoh Theta S og er efterfølgende bearbejdet og lavet til et 360°-miljø i programmet ThingLink, der er en del af Studietube. Det er også muligt at oprette en gratis profil via www.thinglink.com, dog med færre tilgængelige funktioner.

Der er mange muligheder i ThingLink, og selvom det kan se teknisk svært ud, så er det forholdsvist nemt at gå til, uanset it-niveau. Du kan finde en guide og videovejledning til at komme i gang med ThingLink her.

Er du ansat på en erhvervsskole, har du og dine kollegaer også mulighed for at deltage i en mini-Learning Factory om visualisering med 360°-miljøer. Her stiller CIU kameraer og programmer til rådighed, som I instrueres i at bruge. Læs mere her.

Rasmus Lyngsø Pedersen

Vil du vide mere?

Rasmus Lyngsø Pedersen
Faglærer på Mercantec

Skrevet den 21. juni 2021 af CIU. 360°-miljøet er udarbejdet af:

Rasmus Lyngsø Pedersen, faglærer på fagretning mad og sundhed, Mercantec
Morten Vang Christensen, grundfagslærer, Mercantec

 

Læs også

Gå tilbage til katalogforsiden her.