Virtuel undervisning i et byggemarked

Få inspiration til at lave virtuelle miljøer i undervisningen eller brug 3D/360°-miljøet fra byggemarkedet direkte i din undervisning.

Bente Thomsen og Ida Jacobsen fra Business College Syd har som led i Learning Factory-forløbet lavet et 3D/360°- miljø af byggemarkedet Davidsen i Høruphav, hvor elever virtuelt kan besøge virksomheden og løse tilhørende opgaver.  

 

Formål 
Det kan være svært for skoler at afsætte tid og ressourcer til virksomhedsbesøg – særligt skoler, der er placeret langt væk fra virksomhederne. Det betyder for nogle elever, at de kun i begrænset omfang får mulighed for at se praksis, når de er på skoleophold 

Og når eleverne kommer på virksomhedsbesøg, kan det ofte være svært efterfølgende at huske alle væsentlige detaljer af det, de har set. Det kan være en begrænsning af udbytte i forhold til læring, løsning af opgaver m.m. 

Ved udarbejdelse af 3D/360°-miljøer kan man bringe praksis ind i klasselokalet, og derved skabe en bedre kobling mellem den teoretiske viden eleverne skal bibringes og den praktiske erfaring fra virksomheden – og eleverne har mulighed for at repetere væsentlige detaljer nemt og hurtigt.

 

Besøg virksomheden virtuelt herunder

Tryk på play-knappen for at besøge byggemarkedet.

Målgruppe
3D-turen anvendes på detailuddannelsen – specielt henvendt til elever med specialet byggemarked. Afhængig af hvilke opgaver, der stilles i 360°-miljøet, kan den også anvendes i andre fag. 

Miljøet kan tilgås fra stort set alle devices: iPad, telefon, computer og i VR-briller. 

 

Lærings- og undervisningspotentiale 

3D/360°-miljøer kan højne elevernes evne til at omsætte den teoretiske læring til praksis, da det blandt andet er muligt at indsætte opgaver, som eleverne skal løse undervejs. Den enkelte lærer kan ændre i opgaverne og tilføje flere opgaver, linke til YouTube-videoer, billeder m.m. undervejs. Det er også muligt at ”skjule” opgaver, så den samme tour indeholder opgaver til elever på forskellige niveauer.

Bemærk: Det er ikke muligt at ændre i opgaverne i miljøer, der ligger på andres platforme, som fx BC Syds her. Det kræver, at du selv har lavet turen. 

Eksempel på en opgave i filmen, der møder eleverne, når de træder ind i byggemarkedet.

Det mener eleverne om 3D-miljøet

Turen er afprøvet på et elevhold sidst i deres elevtid på BC Syd, hvor den primært blev anvendt som en form for opsamling. 

Eleverne var glade for læringsformatet, og specielt muligheden for at besøge virksomheden med VR-briller. Her fremhævede flere elever, at de fik en fornemmelse af næsten at være til stede i byggemarkedet, og at de bedre kunne få en fornemmelse af, hvordan byggemarkedet er indrettet, når de brugte VR-brillen fremfor kun at se filmen på computer. 

 

Dette bør du være opmærksom på, når du bruger 3D-miljøer

Det kan være svært for eleven at navigere rundt i turen. Her er det vigtigt at benytte ”View Floor Plan”-funktionen, så eleven hele tiden kan orientere sig om, hvorhenne i butikken vedkommende er.

Det samme gør sig gældende for de indlagte opgaver. Hvis eleverne ikke benytter ”View Floor Plan”-muligheden, kan de nemt komme til at overse opgaver. 

Derfor fungerer læringsproduktet hos BC Syd 

1) Fra elevperspektivet   

 • Når ”woweffekten” er aftaget er det en fordel, at eleverne hele tiden kan genbesøge læringsrummet, hvor man som elev har mulighed for at besvare differentierede opgaver i eget tempo.
 • Det skaber variation i undervisningen. 
 • Woweffekten” af en virtuel rundtur i en VR-brille virker motiverende på langt de fleste elever – særligt mens virtual reality er forholdsvist nyt for mange elever. 

 

2) Fra lærerperspektivet 

 • Det er nemt at koble teori og praksis med 3D/360°-miljøer
 • Det understøtter muligheden for differentieret læring, hvor opgaverne muliggør at honorere flere faglige niveauer i samme ”opgave”.
 • Samme miljø kan genanvendes på utallige måder, hvor der løbende kan ændres og tilføjes nye opgaver – alt efter hold, emne, fag m.m. 

 

3) Fra ledelsesperspektivet  

 • At anvende teknologiske værktøjer i undervisningen er ofte en del af en overordnet strategi om digitalisering.
 • Økonomisk er der penge at spare, da nogle virksomhedsbesøg kan erstattes af 360°-miljøer.
 • Der er en tidsbesparelse, såfremt den enkelte skole er geografisk placeret på landet, og derfor skal anvende en del tid på transport for at kunne besøge virksomheder.
 • Eleverne vil opleve skolen som fremtidsorienteret, når VR-teknologien anvendes i undervisningen, og de fleste vil opleve en større motivation for læring, hvilket har en effekt på den årlige elevtrivselsundersøgelse. 

Hvis du selv vil i gang med 3D/360°-miljøer

Denne tur i byggemarkedet Davidsen er optaget med et Matterport-kamera og det tilhørende Matterport-program. Dette kamera tager virkelig gode/professionelle billeder, men prisen for kamera ligger også i den dyre ende af skalaen med en pris på ca. 25.000 kr.

Søger du et billigere alternativ, har vi i CIU også gode erfaringer med kameraet Insta360 One X, der ligger i et prisleje på 3000-4000 kr. Billederne kan derefter laves til 3D/360°-miljøer i programmet Thinglink, der er en del af Studietube eller i Google Poly, der er som udgangspunkt er gratis, dog med mulighed for at tilkøbe ekstra features. Bo Størup Nielsen fra Viden Djurs har lavet denne videovejledning omkring Google Poly.

CIU holder i øjeblikket en Learning Factory, hvor der udvikles 3D-miljøer. Hvis du er interesseret i at lave noget lignende, er du velkommen til at henvende dig til os på post@ciuud.dk. Så ser vi om interessen er der for at oprette en ny Learning Factory om emnet i januar 2021.

 

Tidsfaktor
Denne tour fra Davidsen i Høruphav har taget 6 timer at filme. Derudover skal der afsættes tid til efterbearbejdelse, indsættelse af opgaver, ca. 2 timer.

 

Hvis du bruger Matterport: Opgaver i turen

For at lave opgaver i turen skal man anvende ”mattertags. På den måde kan du skjule opgaver, så den samme tur indeholder opgaver til flere niveauer. Se instruktionsvideo herunder. 

 

Råd fra BC Syd 

Bliv som lærer selv fortrolig med de muligheder, der er i 360°-miljøer, særligt:   

 • Floor Plan 
 • Measurement 
 • View Dollhouse 

Afprøv også forskellen på at besøge 3D-miljøet på en computer og i en virtual reality-brille 

KONTAKT

Bente Thomsen Projekt og udviklingskonsulent hos Business College Syd   30305624 

Skrevet af CIU den 21.  august 2020

SE OGSÅ 

Gå tilbage til katalogforsiden her.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *