Hvordan indvirker brug af VR og AR i undervisningen i erhvervsuddannelserne på elevernes læring? Forskningsprojekt fra DPU ved Aarhus Universitet har for CIU undersøgt dette.

Forskningsprojektet “Hvordan indvirker brug af VR og AR i undervisningen i erhvervsuddannelserne på elevernes læring?” har til formål at bidrage til udvikling af tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, der anvender digitale værktøjer i pædagogisk og didaktisk øjemed.

Projektet indeholder to dele:

  • En videnskortlægning, der sammenfatter resultater fra dansk og international forskning i, hvordan brug af digitale læringsværktøjer og digitale læringsmiljøer indvirker på elevernes læring i erhvervsuddannelserne. Find hele videnskortlægningen her.
  • En empirisk undersøgelse af erhvervsskolers brug af AR og VR som pædagogiske værktøjer. Find hele den empiriske undersøgelse her.

Forskningsprojektet – kort fortalt

Der er til projektets to dele udarbejdet formidlingsartikler, der kort og klart sammenfatter undersøgelsernes hovedkonklusioner. Dyk ned i artiklerne her:

Bag forskningsprojektet 

Lektor Vibe Aarkrog fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet har for CIU gennemført forskningsprojektet. Projektet er gennemført i perioden 1.1.2020 – 31.12. 2021 og består af ovennævnte to indholdsdele.

Gå tilbage til forsiden her.

Skrevet den 31. januar 2022.