Innovationsmateriale - undervisningsforløb

Siden indeholder materiale, som du kan bruge i din undervisning.

Undervisningsforløb

Forløbene som du ser er afprøvet i praksis af forskellige social- og sundhedsskoler. Det er underviserens egne forløb, som du kan downloade. Forløbene er tiltænkt at give inspiration til hvordan du kan arbejde med innovation. De er udarbejdet således, du kan implementere det direkte i din undervisning.

Hver masterplan indeholder en beskrivelse, læringsmål og praktisk information. Se forløbene nedenfor;

Har du arbejdet med innovation, og har du lyst til at dele dit materiale?
Send en mail med materialet til videnscentrets kommunikationsmedarbejder Henriette Møller.

”Sundhed i byens rum” er et innovationsforløb for GF1. Forløbet strækker sig over 5-6 dage.
Projektet tager udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed sammenkobles med trivsel, æstetik, kost og aktivitet i lokalområdet.
Download masterplan med læringsmål og materialeoverblik

Projektet er udviklet af SOSU Esbjerg.

Praksisfællesskabsdagene  arbejder elever med innovation som metode og mindset inden og under deres praktik.
I materialet er en refleksionsøvelsen, der drejer sig om, at du er nysgerrig og undrer dig over den praksis, du befinder dig i med det formål at skabe læring.

Download Masterplan, refleksionsøvelse og brev til praktikken

Forløbet er udviklet af SOSU Esbjerg.

Eleverne skal bl.a. arbejde med hvordan de kan få ideer, der kan omsættes til handling, der har værdi for borgeren og/eller kollegaen.

Download Masterplan

Forløbet er udviklet af SOSU Esbjerg.

Eleverne arbejder med forskellige former for kreativitet.

Download forløb

Forløbet er udviklet af Social- og sundhedsskolen, Herning.

Innovationsmaterialet bruges på Social- og sundhedshjælperuddannelsen i valgfagsugen ”Den kreative og innovative Social- og sundhedshjælper”.

Eleverne udarbejder innovative løsninger på borgerens udfordringer i hverdagen og udarbejder et innovativt tiltag ud fra en på forhånd givet problemstilling fra en praksiskontekst.

Download PowerPoint til valgfagets to dage

Forløbet er udviklet af Randers Social- og sundhedsskole.

I valgfaget innovation laver eleverne forskellige øvelser i kreativitet, nudging og innovation.
I løbet af tre dage arbejder de med bøvl og kreativitet, innovativ teknologi forståelse (LittleBits) og innovationsudfordring.

Undervisningsfokus: innovationsprocesser/projekt.

Download Masterplan og materialeoverblik

Forløbet er udviklet af SOSU Esbjerg.

Eleverne arbejder med innovationstrappen, som er med til at give eleven en følelse af ejerskab, idet de selv vælger hvilken målgruppe og hvilken problemstilling de vil arbejde med.
Innovationsmaterialet er enkelt at gå til, lærervejledningen er en ”trin for trin” vejledning og langt de fleste elever er vilde med den frihed de får i processen.

Download materialeoverblik og didaktiske overvejelser

Forløbet er udviklet af SOSU Syd.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst har arbejdet løbende med begrebet ‘innovation’ og har udviklet en række undervisningsforløb, som du kan implementere i din undervisning. Forløbene finder du her.

Innovationsmateriale

Nedenstående kan du se og downloade materiale f.eks. PowerPoints som er brugt i undervisningen omkring innovation.

Eleverne får introduktion og skal arbejde med begrebet nudging og praksisnær innovation.

Download præsentation

Forløbet er udviklet af Social- og sundhedsskolen, Herning

Præsentationen er udarbejdet til et Valgfrit udd. Specifik fag (66 lektioner) til Assistent elever på 2. skoleperiode ”Netværk, samskabelse med udsatte grupper”.

Download præsentation

Forløbet er udviklet af Social- og sundhedsskolen, Herning

Eleverne arbejder med idéer både individuelt og i grupper og skal forberede en kreativ idé.

Download præsentation

Forløbet er udviklet af SOSU Esbjerg

Inspirationsunivers

Vi har skabt et univers, hvor vi løbende samler TED Talks, podcasts, litteratur, nyeste forskning og hvad der ellers rør sig omkring innovation. Materialet er delt fra SOSU-ansatte og skal være med til vise forskellige måder at anvende innovation på.
Find siden her.

Send dit innovationsmateriale

Vil du dele dit undervisningsmateriale og være med til at inspirere andre i arbejdet med innovation? Du kan sende alt fra færdigudviklet undervisningsforløb, til en præsentation, til et godt råd eller en spændende film og podcast. Intet materiale er for småt til at blive delt.
Send dit materiale til Henriette Møller, videnscentrets kommunikationsmedarbejder.

Kontakt

Henriette MøllerKommunikationsmedarbejder41550125hebm@sosunord.dk