Materiale fra VR konference 2023

Den 6. september 2023 deltog ca. 100 personer fra hele landet til den første VR konference med fokus på det pædagogiske og didaktiske udbytte af brugen af Virtual Reality. Konferencen blev holdt i Aarhus på SOSU Østjylland.

Et af de gennemgående spørgsmål for konferencen var: Hvorfor anvende Virtual Reality i den sundhedsfaglige- og pædagogiske undervisning?

Deltagerne hørte inspirerende oplæg om seneste forskning inden for VR, hvilke metoder, måder og værktøjer kan anvendes i en undervisningskontekst for at skabe den gode oplevelse for elever og studerende. Der blev talt om VR som læringsteknologi og dets muligheder såsom interaktiv laboratoriesimulation (interlab), VGS, 360-universet og generiske kompetencer (21. århundredes kompetencer).

Foruden oplæg havde deltagerne mulighed for at deltage i fem forskellige workshops under temaet: Anvendelse af VR i praksis

VR i faget Somatisk sygdom og sygepleje på social- og sundhedsassistentuddannelsen v/ Rikke Krogsgaard og Anja Schneidermann, SOSU Østjylland
Praksis eksempel på 360 VR er anvendt pædagogisk og didaktisk i klasserummet v/ Lisbeth Olesen, Uddannelseskonsulent, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Hvordan arbejder Region Sjælland med VR i kompetenceudviklingen af sundhedspersonalet v/ Kenni Lars Rasmussen, Region Sjælland – Psykiatri
Hvordan VR didaktisk kan planlægges i eksisterende og nye læringsforløb v/ Ida Lunddahl Bager RN, MSN og Christine Tram Widmer, RN, MSN
VR anvendt i anatomiundervisningen v/ Gorm Høi Jensen, Lektor, Fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Exam.MPT, UCL og Anne Sødring, Sentow, Studerende på fysioterapeutuddannelsen

Endeligt kunne deltagerne høre om nogle af Videnscentrenes eksisterende og kommende projekter inden for VR bl.a. Cellens anatomi i 360, træningsstationer praksisnære scenarier (livet med demens og den sidste tid).

Nogle af de hovedpunkter, deltagerne kunne tage med fra konferencen var:

VR giver elever mulighed for at øve praktiske handlinger i et sikkert miljø, hvor der er plads og rum til at lave fejl.
I VR kan eleverne øve sig i at reflektere over situationer og argumentere for handlinger samt koble teori og praksis sammen.
Elever kan stoppe op midt i en situation, og bruge tid på at reflektere og finde ud af, hvad der vil være bedst at gøre i den givne situation samt sparre med andre.
• VR kan ikke stå alene.


Materiale fra konferencen

Slides og andet materiale fra konferencen finder du herunder.

 

Har du spørgsmål omkring konferencen, oplæg eller Videnscentrenes arbejde med VR kan du kontakte…

Har du spørgsmål omkring konferencen, oplæg eller Videnscentrenes arbejde med VR kan du kontakte:

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk

Har du spørgsmål?

Rikke KrogsgaardVidenscenterkoordinatorrkr@sosuoj.dk