360 VR borgercases til social- og sundhedsuddannelserne

Videnscenter for Velfærdsteknologi har i samarbejde med produktionsselskabet Styrvolt produceret to 360 VR borgercases.

I samarbejde med produktionsselskabet Styrvolt har Videnscenter for Velfærdsteknologi udviklet to borgercases (VR film) målrettet social- og sundhedsuddannelserne.

Casene omhandler: Den sidste tid og Livet med demens.

Formålet med at udvikle to borgercases er bl.a. at give eleverne praksisnære oplevelser med mulighed for at træne hverdagsobservationer, refleksioner og planlægge indsatser med udgangspunkt i en ”virkelig” borger. Derfor er casene er udviklet af undervisere på SOSU-skolerne i samarbejde med fagspecialister (medarbejder fra hospice og demenskoordinator).

Introduktion

Hver film varer ca. 7 min. og består af 4-5 scener med eksemplariske situationer fra en borgers liv. Casene er filmet i et autentisk miljø, der afspejler praksis.

Ved at have udformet casene som VR film kan det være med til at understøtte læring hos læsesvage elever, samt elever der ikke er opvokset med dansk kultur.

Til hver case er der udviklet en række opgaver, som kan bruges i uddannelsesspecifikke fag eller valgfag. Casene vil også kunne anvendes på andre uddannelser.

Den sidste tid

I ”Den sidste Tid” møder eleverne Else på 72 år, der er terminal med cancer.

Vi følger Else og hendes familie gennem de sidste uger i hendes liv. Man oplever de tanker der kan være hos en patient og pårørende i en svær tid.

Se den sidste tid i 360 på YouTube.

Livet med demens

Livet med Demens skildrer Harald på 70 år, der har Alzheimer.

Vi ser scener fra Haralds hverdag sammen med hans kone, datter og barnebarn. Vi oplever de sanseforstyrrelser som kan observeres hos en borger med Alzheimers demens.

Se Livet med Demens i 360 på YouTube.

Begge cases synliggøres på XpandR platformen meget snart.

I løbet af efteråret 2023 lancerer vi to nye cases som er rettet mod det pædagogiske område.


Erfaring med VR

Videnscenter for Velfærdsteknologis har fem års erfaringer med brug af VR i undervisningen. Erfaringerne viser at:

  • VR giver et alternativ til den traditionelle ”boglige” klasseundervisning, en kropslig oplevelse med sanserne
  • Med VR kan vi bringe eleverne i de faglige situationer, som vi ønsker at arbejde med
  • Vi kan som klasse arbejde ud fra ”samme” oplevelse fra praksis
  • Sammenkobling af kognitiv og affektiv læring
  • Holistisk indblik i en borger og pårørendes livssituation
  • Brugen af VR i undervisningen kræver, man som underviser faciliterer og understøtter læringsprocessen

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk