Hybride praksisnære læringsrum understøttet af ledelsen: Nye løsninger og god undervisning efter COVID-19

Dette projekt mellem CIU og Mercantec er støttet af midler fra STUK fra Pulje til udvikling af undervisning på erhvervsuddannelserne på baggrund af erfaringer fra COVID-19.

Projektet er motiveret af de positive erfaringer fra nedlukningerne under corona og har fokus på at etablere hybride praksisnære læringsrum, der understøttes af ledelsen. I projektet arbejdes der på to niveauer: Et didaktisk niveau, hvor der udvikles nye undervisningsforløb om online praksisnær undervisning, og et ledelsesmæssigt niveau, hvor der udvikles en strategi for implementering af online undervisning.

Projektet er struktureret som en Learning Factory. Dette læringsformat er designet til erhvervsuddannelser og fokuserer problembaseret og produktorienteret læring med løbende inddragelse af brugere (elever, kolleger osv.) og afprøvning af udviklede prototyper. Læs mere om projektet her.

Materiale fra projektet
#1 Den hybride bryllupsplanlægning

“Den hybride bryllupsplanlægning” er et undervisningsprodukt rettet mod elever på GF1 Gastronomi & Sundhed. Undervisningsproduktet har til formål at styrke elevernes råvarekendskab og kompetencer inden for menuplanlægning i et hybridt læringsrum, hvor der er fokus på æstetiske læreprocesser.

Metoden handler om samarbejde på tværs af læringsrummene og kan praktiseres på en lang række andre uddannelser også. Hør Rasmus Lyngsø, lærer på Mercantec, fortælle om undervisningsformen herunder.

Undervisningsprodukt

Hel konkret bliver eleverne delt op i to, hvor det ene hold er ude i i felten, mens det andet er hjemme. De elever, som er hjemme står for beregninger af mængder og sammensætning af menuen, mens felt-holdet er ude at mærke råvarerne, tage billeder, kigge priser, kvalitet og mængder m.m. Se hele undervisningsproduktet herunder eller åbn det i PDF her.

Undervisnings- og læringspotentiale

Et elevperspektiv:
Eleverne oplever større praktisk inddragelse i den ellers meget teoretiske undervisning.
 Eleverne opnår større forståelse for indholdet via visuelt at være i kontakt med råvarerne m.m.

Et lærerperspektiv:
Læreren får aktiveret eleverne og får dem “ud af klassen”.
Læreren er med til at præsentere en anden form for undervisning for sine elever, hvor man bryder op med det traditionelle, konventionelle, teoretiske rum.

Produktet er udarbejdet af Rasmus Lyngsø og Anne-Katrine Neess, lærere på Mercantec.

#2 Byggepladsindretning og arbejdssikkerhed

Læringsforløbet omhandler byggepladsindretning og arbejdssikkerhed, som kan være en teoretisk tung og kompleks disciplin. Da emnet ligger tidligt i uddannelsen, har eleverne ikke erfaring fra byggepladser, og det kan derfor være svært at behandle emnet indgående og vedkommende.

Målet med forløbet er derfor at gøre indholdet mere levende og interaktivt, så læringssanserne aktivt udnyttes. Forløbet knytter teori og virkelighed sammen ved at anvende forskellige læringsmetoder og -redskaber som podcast, video, gruppearbejde og feedback i en dynamisk proces. Få en introduktion til forløbet i videoen herunder.

Du kan finde podcast til brug i undervisningen om sikkerhed og byggepladsen her.

Eleverne udfylder besvarelserne i nedenstående Padlet.

Lavet med Padlet

Forløbet er lavet af Kristian Høgedal og Kenneth Nordklint, undervisere på Mercantec.

#3 Rodfæstning af indsatser

Modellen “Rodfæstning af indsatser” er udviklet med fokus på at sikre, at nye tiltag og undervisningsformer bliver implementeret og forankret i skolens praksis. Målgruppen for modellen er ledere, som gerne vil arbejde analytisk og struktureret med implementeringsprocesser.

Modellen kan bruges som inspiration til at rodfæste indsatser, analysere igangværende indsatser eller til at vurdere i hvilken grad nye tiltag skal rodfæstes i organisationen. Modellen er tænkt til at være selvinstruerende med otte fokusområder og tre niveauer, der indikerer graden af rodfæstning af tiltagene.

Se modellen herunder eller åbn den i PDF-format her.

Produktet er udarbejdet af Kasper Hvelplund Overgaard, pædagogisk udviklingschef på Mercantec, i forbindelse med projektet og er inspireret af European Maturity Model for Blended Education. Hør ham fortælle om modellen, og hvordan du kan bruge den:

Skrevet den 08.05.2023

Til forsiden