Podcast til tømrerelever

Podcasten: Skurvognen

Karsten Jepsen Friis og Rasmus Borg Svane Beck fra Hansenberg opsøger og går i dialog med forskellige repræsentanter fra tømrerfaget, så du som kommende lærling får et konkret indblik i livet på en byggeplads. 

Byggepladsen er nemlig det grundlæggende tema i denne podcast, hvor du blandt andet får gode historier fra skurvognen. Du bliver i løbet af podcasten klogere på, hvad man skal kunne som medarbejder på en byggeplads med særligt fokus på sikkerhed og affaldshåndtering – både her og nu, men også i et fremtidigt bæredygtigt perspektiv.

Podcasten spiller sammen med grundbogen Tømrerbogen” fra Praxis. 

 

Episode 1: Byggepladsen 

I denne episode fortæller podcastværterne, Rasmus og Karsten, hvad en byggeplads helt grundlæggende er, og at man som læring kan komme ud på mange forskellige byggepladser. Der er store og små byggepladser, mange forskellige faggrupper at samarbejde med, og regler man som lærling skal kende. De møder byggepladsleder, Daniel Raun, der fortæller om sikkerhed, logistik og hans forventninger til en lærling.

I episoden bliver du klogere på bygningsreglementet, de tre vigtigste regler for arbejdet på en byggeplads, lærlingens eget ansvar på pladsen samt byggepladslederens planlægning af en byggeplads samt forventninger til ansatte.

Episoden relaterer sig til Tømrerbogens afsnit 6.3: Byggepladsen. Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her.

Episode 2: Sikkerhed 

I denne episode handler det om sikkerhed på byggepladsen. Karsten og Rasmus guider dig både igennem lederens ansvar og lærlingens eget ansvar. Helle Jonassen, tilsynsførende i Arbejdstilsynet, fortæller om, hvad en APV er, og hvad en lærling kan bruge den til. 

I episoden bliver du klogere på krav til sikkerhed på byggepladsen, personlige værnemidler , Arbejdstilsynets funktion og rolle samt arbejdspladsvurdering (APV). 

Episoden relaterer sig til Tømrerbogens afsnit 6.3.9: Sikkerhed på byggepladsen og APV samt 6.3.10: Trivsel på byggepladsen. Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her.

 

Episode 3: Affaldshåndtering på byggepladsen 

Affald er ikke længere bare affald. Det er nødvendigt at fokusere på, hvor affaldet kommer fra, hvordan vi kommer af med det på forsvarlig vis eller genbruger det. I episoden er der fokus på affald i et miljømæssigt perspektiv, og hvordan du som lærling kan bidrage til at forandre og forbedre. Jørgen Frederiksen, miljøkonsulent i firmaet Marius Pedersen, giver eksempler på, hvordan de håndterer og genanvender affald.

I episoden bliver du klogere på forskellige typer af affald, genbrug, cradle to cradle og værdien af skrald. 

Episoden relaterer sig til Tømrerbogens afsnit 6.3.6: Byggeaffald. Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her.

Episode 4: Fremtidens bæredygtige byggeplads 

I denne episode bliver du klogere på det meget omtalte begreb bæredygtighed. Hvordan er det opstået, hvorfor og hvad betyder det for dig som lærling på en byggeplads, både nu og i fremtiden? Arkitekt Mikkel Poulsgård Klingsten fortæller om bæredygtige materialer, og hvilke krav samfundet stiller til den bæredygtige omstilling – en omstilling som du som lærling bliver en meget stor del af.

I episoden bliver du klogere på reducering af CO2-aftryk, bæredygtige materialer, byggeteknik og bæredygtighed samt biomasseprodukter. Du kan høre episoden på din pc eller mobil herunder eller via linket her.

 

Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder Praxis.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med som testelev, skal du i slutningen af undervisningsforløbet huske at svare på spørgeskemaet, som din lærer udleverer.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje