Lærervejledning til podcasten
Handel i hjertet

Målgruppe
EUD handels- og kontoruddannelsen grundforløb 2


Om forløbet
Formålet med forløbet er at kaste lys over de merkantile uddannelser og vise, hvordan en virksomhed fungerer som en organisme, hvor de forskellige dele er afhængige af hinanden. De fire episoder i forløbet fokuserer hver på et særligt aspekt af arbejdet inden for handels- og kontorbranchen og bidrager til, at eleverne bliver bevidste om og reflekterer over, hvilke kompetencer de skal have for at være ansat i handelsbranchen. 

Jens Dræby og Jeppe Schroll Andersen, undervisere på Tietgen Business, er værter og går i dialog med Bygma Proff, hvor ansatte bidrager med konkrete eksempler på arbejdsopgaver og udfordringer i forhold til primært B2B.


Episoder
Podcasten består af følgende episoder, der behandler hvert sit tema:
1. Værdikæden
2. Kommunikation i en virksomhed
3. Styring via ERP-Systemet
4. Elev i Bygma 


Grundbog
Podcasten spiller sammen med indhold i grund- og iBogen: Uddannelsesspecifikke fag af Mathias Wodarka m.fl., Systime, 2021. I iBogen finder du forskellige elevinvolverende opgaver i relation til podcasten, fx opgaver som refleksion, diskussion og quiz.


Lærervejledning
I lærervejledningen finder du en uddybende beskrivelse af de enkelte episoder i podcasten, og hvordan du kan undervise med hver episode. Se lærervejledningen herunder eller åbn den i PDF-format her.

Links
Du finder alle fire episoder af podcasten her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-handel-i-hjertet/

Det er også dette link, du skal sende til dine elever, når de skal høre podcasten. På siden er der en kort beskrivelse til eleverne omkring hver episode.

I lærervejledningen finder du links til elevopgaver, supplerende viden i iBogen og læringsmål jf. bekendtgørelsen.

 

Om podcasten
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast“. I projektet udvikles der podcast til flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler og flere forlag, herunder Systime.

Podcasten er i gang med at blive testet i projektet, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis du er med i projektet som testskole, skal du som lærer i slutningen af undervisningsforløbet med de fire episoder huske at udlevere spørgeskemaet til dine elever og give dem tid i undervisningen til at svare.

Med støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje 

 

Læs også 

Gå tilbage til katalogforsiden her.