Klare strukturer og gode muligheder for samarbejde med simple it-værktøjer Tietgen Business

På Tietgen Business skal de digitale muligheder, ifølge uddannelseschef Jesper Stentoft, bruges, der hvor det giver mening. Fra fag til fag og fra elevgruppe til elevgruppe kan der imidlertid være stor forskel på, hvilke redskaber der gør en positiv forskel for elevernes læreprocesser. Som Ulla Kern, underviser og koordinator på lægesekretærernes hovedforløb siger: “Alt kommer an på målgruppen!

Der er i dag stor fokus på nye digitale teknologier såsom VR og AR, men det er ikke altid de store og nyskabende ting, der skal til. På lægesekretæruddannelsens hovedforløb peger elever og lærer på to overordnede pointer i forhold til elevernes læreprocesser: Klare strukturer og gode muligheder for samarbejde. 

 

Klare strukturer

Eleverne på hovedforløbet er meget glade for Canvas, fordi det gør det langt nemmere for dem, når alt materiale er samlet ét sted. Det skaber overskuelighed, og det er ikke mindst vigtigt i en eksamenssituation. Og selvom enkelte elever godt kan lide at have materialet i papirform, så mener de fleste, at det ressourcebesparende aspekt – at man printer meget mindre – er godt.  

Et andet vigtigt redskab, som både elever og lærer peger på, er PowerPoint. Det kan lyde som et meget enkelt værktøj i en verden, der er fuld af nye digitale og fancy redskaber, men det kan netop noget af det, eleverne efterspørger. Det skaber en klar struktur på undervisningen og er en hjælp til at fokusere: 

“PowerPoint er godt, fordi det understøtter, det lærerne siger, på en god måde. Jeg kan bedre koncentrere mig om at lytte, hvis jeg også kan se på noget imens. Det hjælper med at fokusere. Og så kan man hente slidsene på forhånd i Canvas, så man kan sidde og tage noter i PowerPointen på sin egen pc”. 

For Ulla Kern er PowerPoints et grundlæggende undervisningsværktøj, der giver både hende selv og eleverne et godt overblik:  

“PowerPoint er selvfølgelig også et præsentationsværktøj, men jeg tænker det først og fremmest som undervisningsværktøj. Det giver et overblik. Og det imødekommer forskellige læringsstile, fordi eleverne også kan scrolle frem og tilbage og se, at om lidt kommer der en opgave, så kan de godt holde ud til at sidde og lytte lidt endnu. Der kan være praktiske øvelser og små film. Alt hvad der er hensigtsmæssigt”. 

PowerPointen samler forskellige former for materiale, tekst, øvelser, billeder, videoer og links i ét format og strukturerer det i et dagsforløb. Det betyder overblik og ro. Ikke mindst for de elever, der har brug for afveksling i undervisningen, fordi de kan se, hvor langt der er igen til næste afbræk i form af en øvelse eller andet 

Gode samarbejdsmuligheder

På samme måde understreger både lærer og elever, at samarbejde blandt eleverne er en styrke i uddannelsen. At kunne arbejde i teams er vigtigt, når eleverne kommer ud på en arbejdsplads, og den kompetence er gruppearbejdet med til at udvikle. Ulla Kern: 

“Når eleverne arbejder i grupper, gør de hinanden bedre. Den usikkerhed, nogle kan have, kan de andre være med til at afhjælpe. Og de lærer mere, fordi der kommer flere ideer på bordet, som de så er nødt til at afprøve”. 

For eleverne er samarbejdet vigtigt, det i klasseværelset såvel som det, der foregår efter skoletid eller i praktikperioderne. Og her er et enkelt, men praktisk digitalt redskab som Google Docs en stor hjælp. Derfor giver Ulla Kern sine elever en grundig introduktion til Google Docs på det første skoleforløb. Her kan man arbejde i et fælles dokument, hvor alle får alle opdateringer med det samme. Så selvom Google Docs også har nogle layoutmæssige svagheder, så er det et af elevernes foretrukne redskaber: 

“Det er rigtig godt, fordi man kan samarbejde om tekster. Selvom der er begrænsede funktioner layoutmæssigt. Hvis jeg selv skal aflevere en opgave, så vil jeg altid føre den over i Word, hvor der er lidt flere funktioner, så man kan gøre den pænere”.   

Selvom eleverne er glade for de digitale samarbejdsmuligheder, så er det også vigtigt for eleverne at mødes på holdet, og de understreger, at det digitale ikke må tage over, men skal være et godt og støttende supplement til den fysiske undervisning. Både fordi man kan noget andet fagligt, når man sidder i samme lokale og f.eks. kan rykke rundt på de gule post-it-sedler med ideer til den planche, man skal lave, indtil det bliver helt rigtigt, og fordi den sociale relation er vigtig for læreprocessen:  

“Altså det digitale, det kan understøtte læringen, men det kan ikke erstatte det fysiske møde. Læring er jo noget mere end det faglige, det er også en social relation. Man har noget sammen med dem, man skal lære sammen med”. 

Når man er i samme lokale, bliver man inspireret af sine holdkammerater, der stiller spørgsmål, som man ikke selv kunne finde på. Diskussionerne og undervisningen kan gå i nye og uforudsete retninger. På den måde udvider læringsmulighederne sig. Og så er det også en pointe, at man som lægesekretær skal kunne omgås mange forskellige mennesker. Det er lærer og elever enige om, at man ikke lærer digitalt: 

“Den fysiske tilstedeværelse er også vigtigt, fordi vi skal jo uddannes til bl.a. at have patientkontakt. Så det er vigtigt, at vi kan være sammen med andre mennesker”.  

Læs mere om elevernes holdning til digitalisering og undervisning her
  • Om online-undervisningDa jeg skulle tage et forkursus for at komme ind på uddannelsen, kunne jeg have valgt et online kursus. Men det gjorde jeg ikke. Jeg kan godt lide det der med at møde op til en bestemt tid og at have en forbindelse til de andre på holdet. Selvfølgelig er et online kursus mere fleksibelt, og man kan tage det, når det passer bedst. Men i forhold til læring, så giver det mere at møde op fysisk.
  • Om digitale platforme og materialerDet er selvfølgeligt sårbart, fordi systemet eller computeren kan gå ned. Man bliver hurtigt meget afhængig af, at det virker. Men det kommer jo også an på, i hvilken grad man bruger det. 
  • Om quiz/opgaver i KahootDet kan være et godt afbræk, men det kan også blive lidt for meget et pres. Man bliver udstillet i forhold til hurtighed. Så der kommer mere fokus på hurtighed end på at lære. Altså hvis det bare er lidt for sjov en gang imellem, så er det ok, men vi har f.eks. prøvet at tage en prøve i Kahoot, hvor det talte med i karaktererne, hvor hurtige vi var. Det brød jeg mig ikke om. 
  • Om Office-pakkenJeg følte mig lidt hægtet af i forhold til Excel. Det var ligesom forventet, at alle kunne det. Jeg er 32, så det er lidt tid siden, at jeg har gået i skole. Det kunne have været meget godt med et basiskursus i nogle af de ting, inden vi begyndte. Vi skal jo bruge det til vores fagprøver til at bearbejde data i f.eks.
  • Om tavlenTavlen kan selvfølgelig noget andet. Hvis vi kommer ud af et sidespor, hvis læreren vil uddybe noget eller gå lidt i en anden retning, så kan hun bruge tavlen. På den måde kan den være god til at sparre eller dele tanker på.  
  • Men den rigtige tavle kan også noget andet. Læreren kan lige tegne, hvis hun skal illustrere noget f.eks. i anatomi eller fysiologi. Altså hvis hun lige skal forklare os noget om tarmsystemet, så kan hun tegne og forklare det på en anden måde, end med de illustrationer hun har sat ind i PowerPointen, der er mere låst. 
  • Om det fysiske møde: Det fysiske møde kan også noget. Det er svært at forklare, men det er det menneskelige, der er i det. Det handler jo om relationen. Og så kan man spørge underviseren direkte, og han eller hun kan forklare det en gang til, men med sine egne ord. 
  • Om at tage noterJeg tager både noter i hånden og på min computer, men jeg husker faktisk bedre, hvis jeg tager noter i hånden, så kan jeg f.eks. også lige tegne noget. Altså det er en blanding, det kommer an på, hvad vi laver, men f.eks. anatomi, der er det en fordel lige at kunne tegne noget også. Når jeg læser op til prøver, så tager jeg noter i hånden, tegner og skriver ned. Så husker jeg det bedre. 
Billedet er taget i en anden undervisningssituation på Tietgen Business

It er et fantastisk redskab

Ulla Kern bruger en række digitale løsninger fra overordnede strukturerende systemer og redskaber til fagspecifikke hjemmesider som Netdoktor, Retsinformation og Sundhedsstyrelsen, hvor man er sikker på et validt indholdIndimellem laver eleverne quizzer til hinanden i Kahootog netop det, at de selv skal lave quizzerne, øger læringspotentialet. Det betyder nemlig, at de selv skal undersøge en masse for at finde gode spørgsmål og rigtige svar. Eleverne er også begejstrede for at lære at lave apps samt QR-koder og at bruge Publisher. 

“It er et fantastisk redskab”, siger Ulla Kern, men understreger i samme åndedræt, at det ikke er det “for enhver pris”. Som hun ser det, kommer alt an på målgruppen, og det er vigtigt at møde eleven, der hvor hun er.  

 

Elevernes gode råd om digitalisering

 • Skab en god fælles digital kultur, hvor der er klare retningslinjer for, hvad vi gør her, og hvad vi ikke gør. For lærerne er det her også noget nyt, som de skal lære at have respekt for og tillid til, at eleverne faktisk laver det, de skal, på computeren. 
 • Brug Google Docs, det er et rigtig godt redskab, når man skal samarbejde om gruppeopgaver.  
 • Brug PowerPoint, men læg ikke for meget tekst på det enkelte slide. Så fortaber man sig i at læse teksten og mister overblikket og hører heller ikke efter. Det kunne være godt, hvis lærerne blev enige om at bruge det på samme måde, så der blev en systematik, man kunne genkende. 

 

Lærerens gode råd om digitalisering     

 • Man skal bruge de digitale redskaber, hvor det er relevant.  
 • Man må aldrig miste den personlige kontakt til eleverne. 

Digitalisering på Tietgen

Tietgen Business satser på det digitale. Den er partnerskole i både Videnscenter om Databaseret service & forretningsudvikling og i Videnscenter om Digitalhandel, og den huser selv Center for it i undervisningen.    

Skolen bruger LMS-systemet Canvas, og det er som mindstemål et krav, at alle de undervisningsmaterialer, der gennemgås i klasserne, skal ligge her. Alle lærere har i forbindelse med deres diplomuddannelse fået et digitalt modul for at få et fælles indblik i de digitale muligheder, og de er også velkomne til selv at foreslå og afprøve nye værktøjer. 

Skolen udvikler selv nye materialer og forløb bl.a. online forløb, der f.eks. tilbydes elever, der er i praktik i udlandet. Her er det ifølge Jesper Stentoft vigtigt, at forløbene kobles til konkrete undervisere, og at man starter med et fysisk møde, inden eleverne tager afsted. Undervejs i et forløb afholdes der webinarer under ledelse af den samme underviser. Den overordnede pointe er her, at online undervisning kan lykkes, hvis man kobler den til et levende menneske, som eleverne kender. Ifølge Jesper Stentoft vil man på skolen snarere komme til at bruge forskellige former for ’blended learning’ end ren online undervisning, netop fordi man har et bedre afsæt for at lære eleverne noget, når man møder dem fysisk. 

Skrevet af CIU den 19. december 2019.

Jesper Stentoft

Har du spørgsmål?

Jesper Stentoft
Uddannelseschef  

 

Læs flere eksempler fra praksis

Gå tilbage til katalogforsiden her.