Hvordan fjernundervisning bliver til nærundervisning

Begrebet fjernundervisning beskriver undervisning, der foregår på distancen og med deltagere på hver sin adresse. Undertiden beskriver det også forholdet mellem deltagerne, som nogle oplever er netop fjernt. Er du en af dem, der synes, det er en udfordring at knytte og bevare digitale relationer i online undervisningen, så er her nogle idéer til, hvordan du kan arbejde med relationerne.

 

Tryghed

Et vigtigt element i al undervisning er som bekendt tryghed og tillid, der medvirker til at deltagerne får mod på at lære fx prøve noget nyt og evt. lave fejl foran andre. Når al undervisning bliver digital fra den ene dag til den anden, så rokker det for manges vedkommende helt grundlæggende ved den tillid og tryghed, der er opnået i face-to-face-undervisningen, og det skaber et fornyet behov for at arbejde med tillid og tryghed.

 

Struktur og tydelige rammer

Først og fremmest er det vigtigt med en tydelig struktur for dagens online undervisning og en klar information om, hvad der skal ske, og hvordan det skal ske. På den måde sætter du præcise rammer, og det skaber tryghed. Vedhæft også gerne tutorials til Teams eller andre programmer, som du benytter gennem dagen, så deltagerne kan forberede sig på eller hurtigt få genopfrisket, hvordan programmerne fungerer, og hvis du eksempelvis beder eleverne aflevere film, så er det en god idé lige at skrive til dem, hvor filmene kommer til at ligge, og hvem der kan se deres film.

IT-Center Fyn har lavet mange videovejledninger til forskellige it-værktøjer og programmer. Besøg deres YouTube-kanal her. Sidsel Nonnemann har bl.a. lavet en elevvejledning til undervisning i Teams.

Skal du facilitere længerevarende forløb, kan du få god inspiration til struktur og opbygning i Gilly Salmons 5 stage model. I modellen er den sociale kontakt omdrejningspunkt for e-læringen, og det er indledningsvis lærerens opgave at få deltagere, der ikke kender hinanden, godt ind i det digitale læringsrum og i læringsfællesskabet.

 

Icebreakers

I face-to-face-undervisningen begynder vi ofte med icebreakers eller ’ryste sammen-øvelser’, og det kan vi med fordel overføre til online undervisningen. Uanset om du skal igangsætte et nyt hold eller vende tilbage til et hold, der fx kommer på skole igen efter en praktik, kan det være tryghedsskabende at begynde lidt uformelt og med et godt grin, som tager toppen af en eventuel usikkerhed over for det digitale læringsrum.

Du kan fx præsentere dig selv på en sjov måde, eller du kan gøre det til en tradition at poste ’dagens meme’ eller ’dagens filmklip’. Du kan give stafetten videre og bede eleverne om at gøre det samme, så det ikke er dig, der skal på jagt efter noget nyt og sjovt hver dag.

Det særlige ved et meme er, at samspillet mellem billedet og teksten udtrykker noget humoristisk. Du kan finde forskellige memes på bl.a. Imgur. Her kan du også finde GIFs, der er meget korte videoer eller animeret grafik. En lærer på kokkeuddannelsen bruger bl.a. dette format, hvor nye elever får opgaven: “GIF mig din livret”. En opgave, der også kan oversættes til andre fagfagligheder.

 

Samarbejde

Når den første tryghed er etableret, så er det i høj grad samarbejde, der er med til at styrke relationerne, og i fjernundervisningen bliver elevkammeraterne især nærværende gennem de opgaver, som de skal løse i fællesskab, for det kræver selvsagt dialog, og de sociale kompetencer kommer på banen.

Der er mange muligheder for online samarbejde, fordi der findes et hav af digitale værktøjer, som deltagerne kan dele og samskrive i. Det gælder eksempelvis både Microsofts Word, Excel, PowerPoint m.m. og Googles tilsvarende dokumenttyper. Der er også mange muligheder via læringsplatforme for fx at samarbejde i wikis og diskutere i forums.

 

Aktivitet og dynamik

Hvis fjernundervisningen afvikles som digitale og evt. filmede forelæsninger, kan det hurtigt gå hen og blive en inaktiv, kedelig og tør affære for eleverne, og det kan også påvirke relationen mellem lærer og elev, fordi eleven kan opfatte læreren som distanceret, fjern og meget lidt imødekommende.

Aktivitet i form af dialog og udveksling er dermed vigtigt for både dynamikken i undervisningen, for motivationen i læreprocessen og for forholdet mellem lærer og elev. I det digitale læringsrum kan man benytte sig af mange forskellige kneb til at skabe dynamik og (inter)aktivitet. Alt efter sammenhængen kan du afprøve følgende:

  • Eleverne poster et fagligt indlæg på klassens blog og kommenterer mindst tre elevkammeraters faglige indlæg
  • Eleverne laver en film eller en podcast om et selvvalgt emne
  • Eleverne opbygger i fællesskab en wiki, der fungerer som fælles skriftlig opgave. Stil evt. krav om et antal faglige artikler, som skal have en indbyrdes faglig sammenhæng
  • Eleverne leverer tre quizspørgsmål hver, som samles til en fælles quiz, der afslutter et tema.
  • Eleverne giver feedback på hinandens opgaver ud fra nogle faglige kriterier

Tilgængelighed

Du er især imødekommende, hvis du har en daglig ’kontortid’, hvor eleverne kan få fat i dig, stille spørgsmål og få vejledning – og meget gerne synkront og med både lyd og billede, så du optræder så ’live’ som muligt. En anden måde at vise imødekommenhed på er at vende tilbage på mailbeskeder inden for en rimelig tid. Begge dele handler om at få eleverne til at føle, at du er der for dem, selvom du ikke er der ’i virkeligheden’.

 

Feedback

Feedback er som bekendt også vigtigt for læreprocessen, og i det digitale læringsrum har du mulighed for både at give personlig feedback og være effektiv med din tid. Du kan fx arbejde med automatiseret feedback på quizspørgsmål ved at skrive feedbacken i en uformel tone og på en måde, så eleverne tydeligt kan fornemme dig, selvom der er tale om en ’robot-tekst’. Vi har alle sammen vores yndlingsvendinger, der er typiske for os, og som kan få eleverne til at fornemme os, selv om de godt ved, at det er noget, der er lavet på forhånd. Læs en guide til varieret feedback her.

 

Film

Endelig er film også en autentisk måde at arbejde med tilstedeværelse på. Når man som lærer fx sætter en aktivitet i gang ved at fortælle om den på film eller giver sin feedback på film, kan man også her arbejde med en uformel og personlig form i fortællestilen, eller man kan filme lidt fra fx sit (hjemme)kontor og vise personlighed uden at være privat.

 

Læs også

 

Gå tilbage til katalogforsiden her.

Skrevet den 03. januar 2021 af CIU.