Hvordan giver jeg god og varieret feedback online?

Èt spørgsmål går særligt igen, når vi lige nu får henvendelser fra erhvervsskolelærere, der skal undervise eleverne online: Hvordan giver jeg god og varieret feedback online?

Måske sidder du også med samme spørgsmål? Derfor har vi her lavet en sammenfatning med råd, forskellige opgaver og værktøjer til online feedback – med særlig fokus på formativ feedback.

 

Hvorfor formativ feedback?

Formativ feedback er et vigtigt element til at styrke elevernes læring – og dermed øge deres faglige udbytte. Overordnet set er det hensigtsmæssigt og tidsbesparendeat eleverne også evaluerer hinanden formativt. Det kan tilmed være en god idé, hvis eleverne er med til at formulere kriterierne for feedback. Se her et eksempel på en model til elev-elev-feedback.

 

Til relativt it-kompetente undervisere

Elev-til-elev-feedback
PeergradeEen online platform til at facilitere peer feedback-sessioner, hvor elever kan give hinanden anonym feedback. Eleverne kan aflevere deres arbejde i alle formater – tekst, filer, videoer, links m.m. Derudover har du som underviser også mulighed for at få det fulde overblik over alt, hvad der foregår i afleveringen. Fordelen ved anonymiserede opgaver er, at eleverne ikke ved, om opgaven er skrevet af bedstevennen eller klassekammeraten, man ikke har så meget at gøre med. Det flytter fokus fra person til indhold. 
 

Lærer-til-elev-feedback
Feedbackbox: Er målrettet videobaseret feedback fra lærer til elev. Her kan eleverne selv bede om feedback på netop det, de ønsker. Videofeedback kan virke mere personlig og derved styrke relationen mellem dig og dine elever. 

NB: Begge ovenstående programmer er udviklet i Danmark og er gratis tilgængelige under skolelukningen. En oversigt over andre gratis programmer og værktøjer kan du finde her: www.edtechdonor.dk
 

Bonusværktøj
Flipgrid benytter sig ligeledes af video og er kort fortalt en slags ”tavle”, hvor elever kan poste 2-4 minutters videorespons, som fx kunne være evalueringsspørgsmål af formativ karakter fx: 

  1. Fremhæv én ting, du forstår bedre nu, og én ting, der stadig er svær 
  2. Giv mindst ét eksempel på noget, jeg skal forklare igen 

AU Educate har lavet en guide til brug af Flipgrid som underviser. Se den her.

  

Til undervisere med knap så mange erfaringer med online undervisning 

Gør det enkelt!
Tag udgangspunkt i de
 programmer og værktøjer, du allerede er bekendt med. Eleverne præsenteres indledningsvist for en klar lektionsplan med mål og tidsangivelser, der viser dem, hvornår de skal være aktive. Hvis du fx bruger Microsoft Teams i din undervisning, kan du bede eleverne om at give formativ feedback i fx 10 min. på et repræsentativt elev-produkt (evt. anonymiseret). Eleverne kan komme med feedback i mødechatten eller ved at skrive i indlæg (den messenger-agtige tråd i holdets Team).

Brug eventuelt two stars and a wish-metoden (find to elementer i opgaven, der skal roses, og et element, der kunne være gjort anderledes).

 

Aktivér dine elever
Lav en breakout session 
i undervisningen, hvor eleverne i et bestemt tidsrum arbejder i et delt dokument online, fx et Word-dokument eller PowerPoint (gå ind via Office.com, opret dokumentet og få et link til deling via dele-ikonet i øverste højre hjørne). Hvis I bruger PowerPoint er det nemt at lade eleverne besvare med lyd (indsæt-> lyd) eller video. Stil dem fx følgende opgaver i relation til det faglige stof, der er blevet gennemgået forinden i undervisningen: 

• 5-Minutter instant scribble: Få indsigt i, hvad eleverne ved, om det emne du har gennemgået, ved at bede dem om at skrive i det online dokument og forklare et centralt begreb, løse en ligning eller andet. 

• Hårdknuden: Tjek elevernes forståelse af emnet ved at bede dem gå ind i det online dokument og skrive spørgsmål til, hvad de synes har været det mest forvirrende at forstå i dagens session. 

• Med egne ord: Efter at du har gennemgået et emne, så bed eleverne om at forklare det med deres egne ord, så det vil kunne forstås af en, der ikke er i gang med uddannelsen.
 

Online feedback-loops
Gør feedback til en proces, hvor eleverne skal forholde sig til dine kommentarer (og ikke bare læse dem og glemme dem). Eleverne besvarer din opgave i et online, delt dokument fx Word eller PowerPoint. Du kan give feedback ved at indsætte få, enkle fremadrettede kommentarer, hvorefter eleverne igen skal gå ind i dokumentet og svare på kommentarerne. Efter behov kan du gensøge dokumentet løbende. 
 

Quiz og test
Opret enkle spørgeskemaer eller quizzer i Microsoft Forms
med formative spørgsmål. Bed eleverne evaluere deres egen indsats og de resultater, de får i spørgeskemaerne og quizzerne. Se en læringsvideo her.

Du kan også lave nogle små selvrettende test, eller små vendespil, så eleverne kan teste, om de har forstået de grundlæggende ting i faget. Du kan blandt andet lave et online vendespil i Quizlet til fx træning af faglige begreber og ordforråd – eller måske endnu bedre: Få eleverne til at lave dem til hinanden. En anden mulighed er at lave små spil, hvor eleverne kan dyste om faglig viden ved hjælp af SocrativeSocrative kan også bruges til at lave afstemninger eller quizzer. 

 

Vi er her for dig

Du er meget velkommen til at kontakte os med netop dine spørgsmål eller for at få en uddybning af, hvordan du kan give online feedback i din konkrete undervisningssituation. Send en mail til post@ciuud.dkBeskriv dit behov for sparring og skriv dit telefonnummer, så vender vi snarest tilbage med en relevant sparringspartner fra CIU. 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *