Anbefalinger til anvendelse af online-programmer og værktøjer i undervisningen

I disse dage er der en stor velvilje mange steder fra i relation til at understøtte en online undervisning ved at stille en række gratis programmer, værktøjer og tjenester til rådighed eller formidle brug af sociale medier og lignende for skolerne. Det kan være let at blive begejstret for de mange muligheder, men før man kaster sig ud i dem, anbefaler CIU, at tage udgangspunkt i undervisningen før selve programmet Vi har sammenfattet følgende gode råd til underviserne, som skal navigere i den store jungle af værktøjer:

 

Didaktiske overvejelser

Undersøg først om det pågældende værktøj overhovedet egner sig til EUDOvervej derefter følgende:  

 • IndholdHvilke faglige mål kan du opnå med programmet? 
 • Eleven:  Hvordan skal eleven arbejde og tilegne sig stoffet? 
 • Læreren: Hvordan kan du planlægge, afvikle og evaluere undervisningen via programmet? 

 

Case: En lærers overvejelser om Kahoot

Ulla, mangeårig underviser på EUD 

Jeg skal undervise i arbejdsstillinger. Jeg har hørt så meget godt om Kahoot fra mine kolleger, og det tænker jeg, at jeg vil bruge.

 1. De faglige mål omhandler korrekte arbejdsstillinger
 2. Eleven: Eleven skal lære det ved at quizze sig frem…
 3. Læreren: Jeg skal lave en række quizspørgsmål og små film af korrekte og ukorrekte arbejdsstillinger

Konklusion: Hmmmm, det bliver for omfattende for mig at udvikle et forløb om korrekte arbejdsstillinger til afvikling i Kahoot, og eleverne bliver ikke selv aktive og mærker arbejdsstillingerne på egen krop. Det er faktisk bedre at få eleverne til at lave film, hvor de selv udfører og viser en række korrekte arbejdsstillinger i forskellige situationer og forklarer, hvorfor stillingen er korrekt. Jeg vil bruge Kahoot i en anden sammenhæng.

 

Case: Livepræsentationer og formidling

Jan, ny underviser på EUD:

Jeg hørte i går en kollega fortælle, at hun indimellem lader sine elever præsentere live via skolens onlineplatform, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre i morgen, hvor mine elever skal fremlægge deres oplevelser fra praktikken. Jeg kender ikke skolens platform godt nok endnu – til gengæld ved jeg, at man kan sende live i en lukket gruppe på Facebook.

 1. Indhold: De faglige mål omhandler refleksion over praktikken
 2. Eleven: Eleven skal udvælge og formidle tre ting, der har undret dem i praktikken (vi skal senere arbejde videre med dette). De har max to minutter til fremlæggelsen.
 3. Læreren: Jeg laver en tidsplan, så elever ved, hvornår de skal gå live. De andre elever skal opfordres til at interagere med likes og spørgsmål, som eleverne efterfølgende kan bruge i det videre arbejde. Jeg skal give alle elever en kommentar.

Konklusion: Det er let for mig at afvikle online undervisning på den måde, og onlinepræsentationen på den korte tid vil understøtte, at eleverne finder ind til det væsentlige. Det er også godt for relationen, at eleverne kan se og kommentere hinandens præsentationer. Jeg blev dog usikker på, om det er OK at bruge Facebook – det var det ikke. En venlig mand fra skolens it-afdeling, har nu vist mig, at jeg ret let kan gøre det via skolens læringsplatform, og jeg er glad for, at min didaktiske plan holder!

 

Tekniske og praktiske overvejelser

Som vi ser i casen med Jan, er det ikke altid nok med de didaktiske overvejelser. Der er også en række andre forhold af etisk, teknisk og praktisk karakter, og disse forhold har også betydning for, om det er en god idé at benytte værktøjet: 

 • Er der styr på GDPR? Har skolen en databehandleraftale med udbyderen? 
 • Kan programmet afvikles på din skoles læringsplatform, og/eller må du downloade det?  
 • Har du tid til at sætte dig ind i programmet lige nu? 
 • Er der support til dig og eleven, hvis programmerne ikke fungerer? 

 

CIU er klar til at hjælpe

Har du brug for sparring i denne digitale tid, er CIU klar til at hjælpe, rådgive og henvise til relevante ressourcer. Send en mail til post@ciuud.dk. Beskriv dit behov for sparring og skriv dit telefonnummer, så vender vi snarest tilbage. 

 

Læs også

 • Du kan læse en how to-guide til god og varieret online feedback her.
 • Læs, hvordan fjernundervisning kan blive til nærundervisning her.
 • Se eksempler på differentiering, variation og praktisk arbejde i fjernundervisningen her.

 

Gå tilbage til forsiden her.

Skrevet den 20. marts 2020.