Få en mere struktureret dialog til møder med videndelingsværktøjet EFAME-modellen

Christina Mose Kirk Osted fra Tietgen Business har som led i Learning Factory-forløbet udarbejdet EFAME-modellen, der er et refleksions- og dialogværktøj. Modellen er med til at strukturere dialog, videndeling og handling på møder i diverse faglige fællesskaber og sikrer en dialog, hvor eleven er i centrum – med særlig fokus på digitale læringsredskaber og didaktiske processer.

Den elektroniske refleksionsmodel, introduktion og guide til anvendelse finder du www.efame.tietgen.dk.

https://efame.tietgen.dk/
EFAME-modellen

Formål

Mange lærere efterspørger mere struktur og kvalitet til faglige møder. EFAME-modellen har til formål at gøre netop dette, hvor endemålet er at få en mere kvalitativ og struktureret dialog ved for eksempel faggruppemøder eller i lærerteams.

Bogstaverne i navnet på modellen EFAME står for: Elev, Fagligt fællesskab, Artefakt, Metode og Elektronisk refleksionsmodel. Modellen gør det muligt at få en givende dialog omkring it-didaktik, didaktik og pædagogik i forhold til elevkompetencer, elevers læring, brugen af diverse funktioner på en læringsplatform samt valg/fravalg af modaliteter i relation til elevkompetencer og differentiering. Denne dialog og videnskabelse i det faglige fællesskab skal gerne munde ud i en handling eller en læringsaktivitet, der er med til at understøtte elevens læring.

www.efame.tietgen.dk får du en gennemgang af, hvad der skal klarlægges og fokuseres på under hvert punkt i den elektroniske refleksionsmodel.

 

Se en introduktion til modellen herunder

Modellen anvendes også til videnskabelse og videndeling omkring egne undervisningserfaringer og egen praksis i undervisningen og giver mulighed for kollegial sparring. At få en mere kvalitativ og struktureret dialog kan være med til at ændre et til tider negativt narrativ om møder i medarbejderstaben til en positiv og udbytterig oplevelse – til gavn for eleven i sidste ende.

 

Kom godt i gang med modellen

1: Opstil rammerne
Før I går i gang med dialogen, skal rammerne herfor være opstillet på forhånd. Dette vil give en mere struktureret, fokuseret samt kvalitativ dialog.

  • Emne: Hvad skal vi tale om? Hvad er det centrale punkt for dialogen?
  • Tid: Hvor lang tid skal I bruge/har I til rådighed? 2 timer eller skal dialogen fortsætte på næste møde?
  • Udbytte/handling: Hvad vil vi have ud af mødet/dialogen? – og hvad skal der efterfølgende sættes i gang/ske?

Det anbefales, at I evt. optager dialogen på en smartphone, så I kan vende tilbage til dialogen.

 

2: Følg guiden
Derefter kan I bruge nedenstående guide til at komme igennem alle områder i modellen, der sikrer en refleksion og dialog om, hvad det er, I gør – og hvorfor I gør det.

Videndeling på tværs af skoler

Desuden ligger der på EFAME-sitet en inspirationsside, der er tænkt til yderligere videndeling.

Her finder du fx inspirationsmateriale om “Den gode didaktiske, pædagogiske dialog” og inspirationslinks til yderligere læsning om arbejdet med didaktik og pædagogik, blandt andet om feedback som pædagogisk værktøj og om vurdering af e-læringssystemer i relation til bestemte undervisningsforløb.

I kan hente siden og bruge på jeres egen server. Her kan I selv lægge links, forløb og tekster ind, der er relevante for netop jeres skole.

 

Derfor fungerer modellen på Tietgen Business

1) Et elevperspektiv 

  • Eleven er i centrum, hvor der tages udgangspunkt i eleven og dennes kompetencer, både fagligt og it-mæssigt
  • Gør det muligt at reflektere og få en dialog om, hvilke artefakter/læringsredskaber, der kan bedst kan understøtte elevens læring i den givne undervisningssituation

 

2) Et lærerperspektiv

  • Man får en mere bevidst og kvalitativ refleksion og dialog i forhold til egen og andres praksis
  • Mulighed for kollegial sparring, videndeling og videnskabelse

 

3) Et ledelsesperspektiv

  • Mere effektiv udnyttelse af mødetid
  • Modellen sætter rammer og giver retning for møder

 

Det mener ledelsen og kolleger om modellen

Ledelsen: Virkelig godt refleksions-/dialogværktøj, som er i tråd med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.

Kolleger: Virkelig en god model til at skabe synlig og kvalitativ refleksion, dialog og handling i forhold til didaktik og pædagogik (fx egen praksis og feedback til elever) i faggruppen.

 

Hvis I vil anvende modellen

Hvis en uddannelsesinstitution vælger at anvende modellen, skal den indgå i skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, og derfor vil det være nødvendigt at involvere skolens ledelse og medarbejdere.

Derudover er det nødvendigt at skolens lærere bruger tid på at sætte sig ind i modellen og dens anvendelse, for at den kan implementeres kvalitativt i det daglige arbejde med planlægning af undervisning.

Christina Mose Kirk Osted

KONTAKT

Christina Mose Kirk Osted
Underviser på Tietgen Business

Skrevet af CIU den 18. september 2020

SE OGSÅ 

Gå tilbage til katalogforsiden her.