Det nationale elevpanel

I 'Det nationale elevpanel' undersøger vi EUD-elevernes opfattelse af og holdning til anvendelsen af it på erhvervsuddannelserne. Her præsenteres resultater fra anden runde.

Elevpanelet har igen talt:
Mere indflydelse, datasnak og fokus på balancen mellem det analoge og digitale

Så er resultaterne fra anden runde af Det nationale elevpanel netop blevet offentliggjort. Ifølge eleverne fra undersøgelsen åbner brugen af it-værktøjer op for mange muligheder, men byder samtidig på nye bekymringer og læringsbarrierer. Undersøgelsen stiller denne gang skarpt på elevernes syn omkring:

• It-værktøjer og it-kompetencer
• Databeskyttelse
• Balancen mellem det analoge og digitale

I rapporten afdækker vi detaljeret temaerne. Samtidig kan du læse vores anbefalinger og løsningsforslag til, hvordan jeres skole bedst imødekommer elevpanelets bekymringer. Læs den fulde rapport herunder eller åbn den i PDF-format her.

Metode og dataindsamling

Elevpanelet består ikke af et fast panel, men udbygges for hver deltagende skole med flere elevperspektiver og data, der kan give os et mere validt vidensgrundlag til at arbejde videre og træffe kvalificerede beslutninger – baseret på vores fælles målgruppe; eleverne.

Resultater fra runde to bygger på kvantitative data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 129 elever, mens den kvalitative del indeholder fokusgruppeinterviews med 56 elever.

Resultater – kort fortalt
It-værktøjer og it-kompetencer

Overordnet set føler et flertal af eleverne (82%), at de har indflydelse på valget af it-værktøjer, de bruger i undervisningen. De lægger dog stadig vægt på, at læreren inddrager dem aktivt i valget af undervisningsværktøjer, særligt i relation til elevernes it-kompetencer.

Eleverne mener generelt set ikke, at lærerne spørger ind til deres it-kompetencer for at finde ud af, hvilke it-værktøjer der bedst kan anvendes i undervisningen til at imødekomme elevernes forskellige læringsstile og faglige niveauer.

Eleverne anvender ofte andre værktøjer, end dem som skolen stiller til rådighed, fordi de føler, at skolens værktøjer ikke altid opfylder deres behov og interesser. Det får fx nogle elever til at hente ulovlige kopier af programmer ned.

80% af eleverne vurderer, at de nemt kan navigere i digitale værktøjer. Dog oplever især voksne elever udfordringer ved at bruge digitale teknologier i undervisningen. Disse elever har ofte mange års værdifuld praksiserfaring, men når det kommer til digitale teknologier og it-værktøjer som fx Office-pakken, kan de stå over for udfordringer, der påvirker deres læring.

Jeg var selvstændig i flere år, så jeg havde ikke meget erfaring med de forskellige digitale værktøjer. Det var meget svært for mig i starten.
Voksen EUD-elev

 

Databeskyttelse

Måske noget overraskende har nogle elever nævnt licensaftaler og GDPR i fokusgruppeinterviewene. Selvom det kun er få elever, er det ikke desto mindre interessant, at dette er i bevidstheden hos dem.

Disse elever udtrykker bekymringer og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan deres personlige data håndteres, når de fx afleverer videoer og lydoptagelser. De er bekymrede for, hvor deres data ender, og hvem der har adgang til optagelser af dem og hvor længe. Denne bekymring har ført til, at nogle elever har valgt ikke at aflevere videoopgaver, hvilket har resulteret i fravær.

 

Balance mellem det analoge og digitale

Elevpanelet mener, at teknologiernes rolle i undervisningen fører til frihed og fleksibilitet. Men selvom eleverne er meget digitale og ser flere fordele ved en digitaliseret undervisning, så udtrykker de også et ønske om, at lærerne har fokus på balancen mellem analoge og digitale undervisningselementer. Eleverne værdsætter direkte interaktion med læreren i klasselokalet og muligheden for at stille spørgsmål ansigt til ansigt.

Eleverne fremhæver også ønsket om flere praktiske aktiviteter som en pause væk fra skærmene, der har tendens til sommetider at ende ud i fristelser og digitale distraktioner.

Det kan blive tungt, når alt er på computeren, videoer eller tekster (..). Vi har nogle dage, hvor vi bare sidder foran computeren og læser i lang tid uden hands on-aktiviteter. Det er rart med en pause fra computeren.
EUD-elev

 

Anbefalinger baseret på elevpanelet

Ovenstående var en kortfattet gennemgang af resultaterne fra anden undersøgelsesrunde, men hvad skal vi gøre med denne viden?

I rapporten tager vi udgangspunkt i elevernes svar og giver erhvervsskolerne konkrete anbefalinger og løsningsforslag, der kan bidrage til at forbedre undervisningsmiljøet og højne elevernes læring. De samlede anbefalinger i denne runde er (find dem uddybet i rapporten):

Giv eleverne mulighed for at dele deres præferencer og behov, så undervisningen kan tilpasses deres forskellige læringsstile.

Overvej at tilføje flere forskellige it-værktøjer ud over Office-pakken, så eleverne får adgang til værktøjer, der bedre imødekommer deres behov og interesser.

Lærerne bør være mere opmærksomme på elevernes it-kompetencer for at imødekomme elevernes forskellige læringsstile og faglige niveauer.

Overvej at tilbyde et pc-kørekort for voksne elever inden skolestart, hvor fokus er på basale digitale værktøjer som fx Office-pakken.

Kommuniker tydeligt om, hvordan personlige data håndteres, når eleverne bruger digitale teknologier og læringsplatforme.

Skab et læringsmiljø, hvor eleverne føler sig trygge ved at bruge digitale teknologier i undervisningen og er sikre på, at deres persondata er beskyttet.

Oprethold en balanceret tilgang til undervisningen, der inkluderer både analog undervisning og digitale teknologier.

Tilbyd flere hands on-aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for at anvende den teoretiske viden i praksis.

Vil din skole bidrage til næste undersøgelse i elevpanelet? Kontakt

Amina Sabah KarimForsknings- og analysekonsulent2075 6932amina@ciuud.dk

Opdateret den 13.09.23

Til forsiden