Her finder du undervisnings- og inspirationsmateriale til faget erhvervsinformatik fra projektet "Udvikling af undervisningsmaterialer til erhvervsinformatik".

Teknologisk Institut og CIU har gennemført et projekt med det formål at få udviklet undervisningsmateriale og -forløb til faget erhvervsinformatik.

Materialerne er målrettet faglærere og elever på uddannelserne; VVS-energi, ejendomsservicetekniker, bygningssnedker og maskinsnedker, men kan også bruges som inspirationsmateriale af øvrige lærere, der skal undervise i erhvervsinformatik.   

 

Materiale til erhvervsinformatik
Erhvervsinformatik er et nyt grundfag på erhvervsuddannelserne, som skal ruste eleverne til en digital fremtid.  

Der er i projektet blevet udviklet undervisningsmateriale og -forløb til fagets tre kompetenceområder, som er: 

•  Digital myndiggørelse 
•  
Erhvervsrettet digital udvikling 
• 
Teknologisk handleevne og computationel tankegang 

Klik på et af kompetenceområderne for at komme til kompetenceområdets specifikke materiale.

Materialerne er udviklet af lærere fra landets erhvervsskoler i en mini-Learning Factory, der var faciliteret af CIU.

De faglige udvalg for de medvirkende uddannelser har været en del af projektets styregruppe og har bidraget med værdifuld viden til at sikre erhvervsrettet materiale. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond. 

 

Se et udpluk af materialet her

Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond

 

Se også

Undervisningsmaterialer fra øvrige projekter
Læs om andre projekter, som CIU er en del af 

Skrevet den 17. januar 2022. Gå tilbage til forsiden her.