Film og podcast

Mini-Learning Factory om
differentiering med film og podcast

Hvad er en mini-Learning Factory?
En mini-Learning Factory er et kort udviklingsforløb, der afvikles på egen skole. Formålet er opbygning og samskabelse af ny viden og udvikling af konkrete løsningsforslag til brug for lige præcis jeres specifikke skole. Læs en uddybende beskrivelse af konceptet og afvikling af forløbet her.

 

Hvorfor en mini-Learning Factory om differentiering med film og podcast?
De senere år er det blevet lettere at producere film, og mange undervisere har fået erfaring med det. Podcast hitter lige nu, og de unge er glade for mediet. Men hvad er samlet set disse mediers forcer i en læringssammenhæng? Hvad er det præcis, de levende billeder og lyden kan i undervisningen, og hvordan kan vi bruge det, når vi skal tilpasse undervisningen til forskellige elevgrupper? Det undersøger vi med denne mini-Learning Factory.

 

Hvordan organiseres forløbet?
På fabriksdagen arbejder vi med undervisernes differentieringsudfordringer og finder praksisnære løsninger, som efterfølgende kan afprøves i undervisningen. Løsningerne koncentrerer sig i dette forløb om film og podcast.

Grundet det afkortede forløb, som en mini-Learning Factory er, vil fokus først og fremmest være på det it-didaktiske. Ønsker deltagerne at producere film og podcast, må skolen påregne at afsætte tid og ressourcer til dette. En nærmere planlægning af forløbet sker i fællesskab mellem skolen og CIU, og vi kan tilpasse forløbet til skolens ønsker og behov. Se vores grundlæggende opbygning af forløbet her.

 

Mål og indhold
Målet er, at deltagerne udvikler kompetencer til at differentiere undervisningen med film og podcast. Fabriksdagen er en blanding af vidensinput og arbejde med egen undervisning. Vidensinput omhandler:

• Differentiering – forskellige metoder
• Film og podcast – mediernes forcer i relation til differentiering

 

Udbytte?
På underviserniveau:

• Skarpere blik på differentiering i forhold til elevernes forudsætninger
• Viden om film og podcast og hvad disse medier kan i en undervisnings- og læringssammenhæng
• Mulighed for at videreudvikle hele eller dele af et undervisningsforløb eller en læringsaktivitet

På skoleniveau:

• Input til den løbende udvikling af undervisningen
• Input til det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

På elevniveau:

• Med en undervisning der i hørere grad er differentieret og elevtilpasset, bliver eleverne også vindere


Tilmelding

Der er løbende tilmelding til CIU’s mini-Learning Factories. Skolen tilmelder sig et forløb ved at skrive til Karin Eckersberg, der er ansvarlig for afviklingen af denne mini-Learning Factory om differentiering med film og podcast.

Tilmelding og spørgsmål til denne mini-Learning Factory

Karin EckersbergChefkonsulent i CIU24 49 99 21 karin@ciuud.dk