CIU’s nyhedsbrev – november

Hvad mener tidligere deltagere om CIU’s Learning Factories? Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en evaluering af CIU’s aktiviteter, herunder deltagernes udbytte i en Learning Factory. Evalueringen viser blandt andet:
  • Alle Learning Factory-deltagere i undersøgelsen svarer, at CIU’s aktiviteter bidrager til at styrke brugen af it i undervisningen på EUD. 64% svarer, at det i høj grad er tilfældet.
  • Learning Factory-forløbene opleves af deltagerne som meget givende, fordi der bl.a. gives faglige input, sparring og egentlig udviklingstid hjemme på skolen. 24 ud af 25 deltagere vurderer, at deres skole har fået et relevant udbytte af Learning Factory-forløbene.
Læs mere om evalueringen i nyhedsbrevet og tilmeld dig vores nye forløb, der starter i januar 2021.

Du kan også læse mere om vores næste møde i ledernetværket, der denne gang har fokus på læringsdata samt om vores samarbejde med Teknologisk Institut omkring udviklingen af undervisningsforløb til erhvervsinformatik.