Her finder du undervisningsforløb omkring Videnscenter for Velfærdsteknologi prisnomineret virtuelle lejlighed ViVA.

2D dilemmafilm - Birthes figurer - SSA/SSH

SSH- og SSA elever vil opleve virkelighedsnære udfordringer og dilemmaperspektiver som fx kommunikation med en borger eller en kollega, rehabilitering, etik, omsorg mm.

Forløbet indeholder: Refleksionsspørgsmål med udgangspunkt i dilemmaerne.

2D dilemmafilm - Hans har brækket hoften - SSA/SSH

SSH- og SSA elever vil opleve virkelighedsnære udfordringer og dilemmaperspektiver som f.eks. kommunikation med en borger, samarbejde, motivation, moral mm.

Forløbet indeholder: Refleksionsspørgsmål med udgangspunkt i dilemmaerne.

2D dilemmafilm - Tove har været i bad - SSA/SSH

“Tove har været i bad” henvender sig til SSH- og SSA-elever. Filmen har faglige dilemmaer fra praksis og fokus på virkelighedsnære udfordringer og dilemmaperspektiver som f.eks. kommunkation, samarbejde, rehabilitering, fagfaglige fordybelsesområder mv.

Forløbet indeholder: Refleksionsspørgsmål med udgangspunkt i dilemmaerne.

Link til forløb

Den svære samtale - Annas Verden - PAU

PAU-elever lærer at lave en undersøge, forbederede og udføre en opfølgende samtale baseret på filmen om Anna.

Scenariet filmes og bruges til gennemgang.

Forløbet indeholder: Underviservejledning samt inspiration og vurdering af undervisningsforløbet (21.århundrede kompetencer).

Link til forløb

Hvad kan teknologien? Carendo badestol i VIVA lejligheden - GF2

Elever på GF2 lærer at benytte Carendo badestol ved brug af ViVA.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, opgavevejledning og spørgsmål, links til introduktioner og yderligere viden om Carendo badestol samt vurdering af undervisningsforløbet (21.århundrede kompetencer).

Link til forløb

Step 1 for elever som ingen/har begrænset kendskab til Carendo badestolen. 

Hvad kan teknologien? EvaDrive i VIVA lejligheden - GF2

Elever på GF2 lærer at benytte EvaDrive ved brug af ViVA og Oculus Rift.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, opgavevejledning, links til introduktioner og yderligere viden om EvaDrive samt vurdering af undervisningsforløbet (21.århundrede kompetencer).

Link til forløb

Step 1  er for elever som ingen/har begrænset kendskab til EvaDrive. 

Hvad kan teknologien? Vendlet i VIVA - GF2

Elever på GF2 lærer at betjene Vendlet gennem interaktion med ViVA og Oculus Rift.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, opgavevejledning, links til introduktioner og yderligere viden om Vendlet, dertil kommer en vurdering af undervisningsforløbet (21.århundrede kompetencer).

Link til forløb

Step 1  er for elever med ingen eller kun begrænset kendskab til Vendlet. 

Kommunikation i et demensscenarie - GF2

I dette scenarie får eleverne en praksisnær oplevelse af en dement borger. Eleverne stifter bekendskab med livet som dement og oplever, hvordan de bruger kommunikation og indgår i en virkelighedsnær kontekst. Forløbet er målretett GF2.

Forløbet indeholder: Underviservejledning (setup, refleksion og debriefing) og inspirationsmateriale.

Link til forløb

Kommunikation i et demensscenarie - SSA/SSH

SSA- og SSH-elever arbejder med demens, hvor der er fokus på, hvordan det opleves at have en demens- sygdom, hvordan man kommunikerer og samarbejder. Eleverne reflekterer både før, under og efter VR- oplevelsen.

Forløbet indeholder: Underviservejledning (setup, refleksion og debriefing) og inspirationsmateriale.

Link til forløb

Relationer i pædagogisk arbejde - Annas Verden - PAU

PAU-elever lærer, hvordan en relation kan forstås og forklares i en pædagogisk kontekst ud fra VR-filmen “Annas Verden”.

Forløbet indeholder: Underviservejledning, inspirationsmateriale samt vurdering af undervisningsforløbet (21.århundrede kompetencer).

Link til forløb

Underviservejledningen tager udgangspunkt i bogen ”Pædagogik og psykologi” fra 2016, Forlaget Munksgaard.– kap. 3, Relationer i det pædagogiske arbejde.

Simulation: Støtte til borger med sanseforstyrrelser - SSH

SSH-elever arbejder med simulation, og hvordan det føles at være en borger med sanseforstyrrelser. Elever lærer om følelsesmæssige færdigheder.

Forløbet indeholder: Simulationsscenarier, storyboards, underviser- og elevvejledning (briefing, scenarie, debriefing) samt vurdering af undervisningsforløbet (21.århundredes kompetencer).

Link til forløb

Transaktionsanalyse i pædagogisk arbejde - PAU

PAU-elever får arbejdet med transaktionsanalyse i deres pædagogiske arbejde blandt andet med egen refleksion, forskellige jeg-tilstande og efterrefleksion.

Forløbet tager udgangspunkt i VR-filmen ‘Annas Verden’.

Forløbet indeholder: Underviservejledning.

Link til forløb

Brugervejledning til elev - ViVA platform

Vejledning til elevers brug af ViVA.

Forløbet indeholder: Vejledning.

Link til forløb

Brugervejledning til undervisere - ViVA platform

Vejledningen indeholder en praktisk del og relateret læringsperspektiver. Vejledningen klæder undervisere på til at benytte ViVA.

Forløbet indeholder: Vejledning og overvejelser over ViVA i et læringsperspektiv.

Link til forløb

Brugervejledning til superbrugere - ViVA platform

Vejledning til opsætning og brug af ViVA.

Forløbet indeholder: Vejledning og overvejelser over ViVA i et læringsperspektiv.

Link til forløb