VR kommunikation i et demensscenarie GF2

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

I dette VR-scenarie arbejder eleven med perspektivet som dement. Der arbejdes med kommunikation, refleksion og debriefing.

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere

Læringsmål

  • At træne kommunikation i en praksisnær kontekst via et VR- scenarie
  • At give en empatisk oplevelse af det at have en demenssygdom.

Beskrivelse

I denne læringsaktivitet anvendes læringsplatformen ViVA.
Inden ViVA tages i anvendelse skal en ansvarlig gennemgå superbrugerkursus. VFVVest udbyder kurser både til superbrugere og rettet mod undervisere.
Kontakt Jacob Sangild, mail:jsa@vfvvest.dk
Se vedhæftede undervisningsforløb.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.