Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

3 timer

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne arbejder med demens sygdom via VR, hvor der er fokus på oplevelsen af at have en demens sygdom, kommunikation, samarbejde samt elevens arbejde med refleksion både før, under og efter VR oplevelsen. Debriefings elementer anvendes som inspiration i refleksionsprocessen.

Beskrivelse

I denne læringsaktivitet anvendes læringsplatformen ViVA.
Inden ViVA tages i anvendelse skal en ansvarlig gennemgå superbrugerkursus. VFVVest udbyder kurser både til superbrugere og rettet mod undervisere.
Kontakt Jacob Sangild, mail:jsa@vfvvest.dk

Læringsmål

  • Kompetencemål 5 (SSA) Eleven kan selvstændigt kan arbejde med borgertettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering ifht. De hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelse
  • Kompetencemål 5 (SSA) Eleven kan skabe involverende samarbejde med borger, pt., pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation

Materialet er blevet downloadet af 34 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.