Målgruppe

EUD GF2

Diverse / Andet

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

2 timer 45 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse

Vis mere
Velfærdsteknologi (Vest)

Eleverne får kendskab til velfærdsteknologi gennem interaktion med VIVA lejlighedens teknologier ved eksperimenterende tilgange. Eleverne arbejder så selvstændigt som muligt og søger at etablere kimen til at ”forholde sig nysgerrigt” til anvendelsen af velfærdsteknologi.

Beskrivelse

I denne læringsaktivitet anvendes læringsplatformen ViVA.
Inden ViVA tages i anvendelse skal en ansvarlig medarbejder gennemgå et superbrugerkursus. VFV Vest udbyder kurser til både superbrugere og undervisere.
Kontakt Jacob Sangild, mail:jsa@vfvvest.dk

**Første gang eleverne arbejder i VIVA lejligheden, bør der afsættes tid til at lære at navigere i VIVA-lejligheden, hvilket gøres igennem et udviklet træningsprogram.

Formål med VIVA lejlighedens STEP 1: Der er i det specifikke læringsforløb interaktion med en specifik velfærdsteknologi, hvilket kræver at OCULUS Rift tages i brug.
Læringsforløbet har til formål, at give eleven kendskab til forskellige velfærdsteknologier ved eksperimenterende læringstilgange. Brugen af VR kan give den måske uerfarne GF2-elev mulighed for selvstændigt at øve sig i anvendelse af mere kompleks teknologi.

Der er fokus på handson gennem VR og overordnet vurdering af anvendelsesmuligheder/hvad teknologien kan kontra målgrupper.

Underviser har selv mulighed for, at tilpasse hvor selvstændigt eleverne kan/skal arbejde og evt. vurdere hvor mange velfærdsteknologier, der skal sættes i spil på én gang.

Et konkret læringsforløb kan rumme 3-4 elever pr. teknologi/OCULUS Rift som stilles til rådighed(kombinér med ordinære teknologi-forløb på samme niveau 1 og evt. andre opgaver)
*Download blot det ønskede antal ”Step 1-forløb” her på Videnscenterportalen.
Det er desuden muligt at booke Videncenterets mobile udstyrspakker, hvis der ønskes ekstra teknologi stillet til rådighed – se links under forløbet.

Læringsforløbet indeholder:
1)Slides som kan downloades i enten Keynote og Powerpoint(opgavevejledning i rammen af VR og spørgsmål, definition af begrebet velfærdsteknologi samt links til introduktioner og yderligere viden om den konkrete teknologi)
2)En vurdering af læringsforløbet i arbejdet med de 21.århundrede kompetencer(og dertilhørende vurderingsnøgle)
3)Underviservejledning og mission/vision
Der henvises desuden til Videnscenterets ordbog: https://videnscenterportalen.dk/vfv/ordbog/

Forløbet kan anvendes som det er. Du er også mere en velkommen til at anvende dele af det eller måske bare lade dig inspirere…

*NB: Du kan på Videnscenterportalen finde et STEP 2 VR-forløb over samme velfærdsteknologi taksonomisk målrettet hovedforløbene. De kan ligeledes kombineres med ordinære velfærdsteknologi-forløb på samme niveau.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål, kommentarer, gode idéer mv.

Læringsmål

  • Kompetencemål 13(PA)§3 stk 2: Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen.
  • Kompetencemål 10(SSH/SSA)§3 stk 2: arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.