Innovation som tilgang

I Innovation som tilgang arbejdes der med innovations- og designprocesser.

Innovation handler om nyskabelse og kan både være den store revolutionerende ændring, men det kan også være den lille ændring, små forbedringer, der skaber merværdi for den enkelte person. Kort og godt handler det om at kombinere viden på nye måder, så nye løsninger opstår. Der vil være fokus på den 21st Century Skills kompetence Problemløsning og innovation. Læs mere her.

Denne kompetence bygger på et mindset, hvor man er åben for muligheder, og åben overfor at arbejde intenst med idégenerering – og i mange tilfælde åben overfor at bruge sine hænder. Derfor anvendes særlige metoder, der sætter vores tanker fri til at tænke i muligheder.

Der er også brug for innovative procesmodeller og udfordringer.

For at skabe en god innovationsproces er der flere faktorer i spil:

Nysgerrighed, åbenhed og forstyrrelser: Vær nysgerrige. Hold sindet åbent for nye ideer og løsninger. Lad dig forstyrre i din innovationsproces fx ved at anvende Brain Breaks.

Eksperimenter, præsenter og juster: Vær ikke bange for at prøve nye ideer af. Pitch jeres erfaringer og resultater. Det er naturligt at støde på udfordringer og fejl. Lær af feedback, og juster jeres ideer.

Kollaboration: Et åbent mindset hvor man under hele opgaveløsningen hjælper hinanden, underviser hinanden og arbejder med udfordringen i fællesskab.

Roller: Det er vigtigt at der undervejs i den innovative proces er forskellige rollerne i spil (læs om mere om rollebeskrivelser).

Alle perspektiver er lige vigtige for processen:

  • “Vidensdetektiven” opsøger ny viden
  • “Hofnarren” udfordrer tankegangen
  • “Gartneren” skaber det rette miljø
  • “Konceptudfolderen” omsætter ideer til konkrete løsninger

Det fysiske rum: Har en betydning for at arbejder med innovation, da det kan være med til at åbne op for de kreative processer. Fx ved at inddele rumme i zoner der ligger op til innovationsprocessen.

Brugercentreret tilgang: Husk altid at tænke på dem det handler om. Er det borgeren, patienten, barnet eller personalet? Hvad er brugeres behov og ønsker?

       

 

Kilde

Rohde, Lilian og Boelsmand, Jens (2016) Innovative studerende, Akademisk forlag

Det 21. århundredes kompetencer


Nyttige links

Innovationsplatform

Hvis du mangler inspiration eller vil have den nyeste viden inden for innovation både til dig selv, men også til din undervisning, har vi skabt et inspirationsunivers med en række podcasts, foredrag, litteratur.

Siden er “mødested” for landets SOSU-faglige innovationsundervisere, og er baseret på det gode arbejde, der allerede udvikles og udfoldes på skolerne.

Har du spørgsmål til materialet, kontakt

Trine SøbergVidenscenterkoordinator, Social + Sundhedsskolen Fyntris@sosufyn.dk

Har du spørgsmål til materialet, kontakt

Marianne Louise Heilskov-RousingVidenscenterkoordinator, Randers Social- og Sundhedsskolemhe@sosuranders.dk